Clicky

Евангелие на Лука

Евангелие на Лука

 - Животът на Исус
Вие сте тук: Исус Христос >> Евангелие на Лука

Евангелие на Лука: библейска история
Евангелието на Лука е едно от четирите евангелия в Библията и е третата книга в Новия завет. Авторът на това евангелие, Лука, е бил сътрудник на апостол Павел и също и автор на книгата Деяния на апостолите. Деяния е първата книга след четирите Евангелия в Библията. Лука е бил лекар и вероятно добре образован според стила на писане и структурата на неговия текст. Евангелието на Лука е конкретно адресирано до лице на име Теофил и е фокусирано върху целия живот на Исус Христос от Неговото раждане и служение до разпятието и възкресението Му. Евангелието на Лука се фокусира върху поученията на Христос за спасението и изпълнението на Христос на старозаветните пророчества по отношение на идващия Месия. То включва красивата история за раждането на бебето Исус и чудото от Бога. Библейските учени като цяло са съгласни, че Евангелието на Лука е написано между 59 и 70 г. сл. Хр. Авторът е посочен в Колосяни 4:14 от апостол Павел.


Евангелие на Лука: контури и структура
Евангелието на Лука е организирано в осем основни части, които описват живота, служението и чудесата на Исус Христос. Това евангелие е пълно с детайли за историята и обкръжаващите събития на това време. То внимателно включва информация за политическата култура и семействата, обкръжавали Исус по време на земния Му живот. Първата част започва с въведение, което обяснява целта на това Евангелие от писателя. Втората част, започваща с петия стих на глава първа, описва събитията около идването на Исус Христос и Йоан Кръстител. Този раздел описва раждането на Исус и някои събития от детството Му. Първият цитат на Исус в Евангелието на Лука се появява във втората глава, стих 49. Третият раздел описва събитията, довели до общественото служение на Исус, включително Неговото кръщение (Лк 3:21, 22) и изкушаването Му (Лк 4:1-13). Следващите четири глави съставят четвъртата част от Евангелието на Лука, включваща началото на служението на Христос, избора на 12 апостоли (Лк 6:12-16) и извършването на чудеса (Лк 4:35, 4:39, 5:13). През тези глави, Исус показва много способности, които утвърждават Неговата власт, дадена Му от Бога, включително правото да прощава грехове (Лк 5:20, 7:48), правото да знае нашите мисли (Лк 5:22), правото да лекува хора (Лк 6:8), правото да донесе мир на хората (Лк 7:50) и властта над природата, успокоявайки буря (Лк 8:24). Този раздел описва също много уроци и поучения на Исус, които са принципи за живот според Божия начин за живот.

Петата част от Евангелието на Лука започва с глава 9, стих 10, където Исус извършва чудото да нахрани пет хиляди души с пет хлебчета и две риби (Лк 9:10-17). Апостол Петър изповядва, че Исус е Христос (също така известен като Месия) (Лк 9:20). В стихове 9:28-34 е описано в подробности преображението. Началото на шестия раздел очертава служението на Исус в Юдея, започвайки от глава 9, стих 51. Исус дава нареждания на последователите Си за това как да помагат на другите чрез ученичество (Лк 10:1-17); Исус ни учи как да се молим на Бог ефективно (Лк 11:2-4); Исус предупреждава хората как да не се държат, включително и това да бъдеш лицемерен и осъдителен (Лк 11:37-52); Исус казва на последователите Си да не се тревожат за обичайните проблеми в живота, но да се доверят на Бога (Лк 12:22-34) и Исус дава на хората строгото предупреждение, че трябва да се покаем (да се обърнем от грешните пътища) или ще загинем (Лк 13:1-5). Седмият раздел на Евангелието от Лука започва от глава 13:22 до глава 19:22 и описва много поучения и чудеса на Исус. Исус използва почти само притчи, за да дава уроци за живота. Осмата и последна част на това Евангелие описва важни подробности за процеса, разпятието и възкресението на Исус Христос. Исус отново показва Неговата власт, знаейки всичко около Себе Си (Лк 19:30). Исус дава много последни насоки за това как да живеем (Лк 21:19,34) и как да разчитаме на Бог (Лк 22:40, 46). Той отново потвърждава властта си като Син на Бога (Лк 22:70). И накрая, глава 24 описва възкресението на Исус и възнесението Му на небето.


Евангелие на Лука: Какво е значението?
Евангелието на Лука представя много важни факти и значими уроци за Исус Христос. На първо място, Евангелието ясно постановява, че Исус Христос е Месията, за Когото се пророкува в целия Стар завет. Второ, то доказва, че Исус е Син на Бога, както Той твърди. На трето място, то потвърждава, че Исус има пълна власт над всичко в света, включително и преодоляване на злото (Лк 4:12, 35, 9:38, 11:14), контролиране на природата (Лк 8:22-25, 9:12-17 , 5:4-11), победа над смъртта (Лк 8:41-42, 7:11-15), изцеление на хора (Лк 5:12-13, 7:1-10, 4:38-35, 5:18 -25, 6:6-10, 18:35-43), силата да прощава грехове (Лк 5:24, 7:48), правото да благославя хората (Лк 6:20-22) и правото да дава на хората вечен живот в рая (Лк 23:43). Исус показва чудото на победа над смъртта чрез Собственото Си възкресение след като е разпънат на кръст. Евангелието на Лука дава сведения от първа ръка за събитията от живота на Христос от апостолите и други свидетели. Евангелието се доказва като абсолютно право след историческите, географските и археологическите изследвания през последните 2000 години. Разбира се, обобщението на Евангелието на Лука може да предостави единствено акценти към самия текст и не може да го замени. Бъдете насърчени да четете Евангелието на Лука, за да научите повече за Исус Христос и чудесата, които Той може да направи във вашия живот!

Продължете нататък!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Случаят Христос
Чудесата на Исус
Възкресението на Исус
Евангелие от Марк
Удивителни чудеса
Евангелие на св. Тома
Евангелие на Йоан
Евангелие на Матей
Исус е Бог
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Евангелие на Лука to My Google!
Add Евангелие на Лука to My Yahoo!
XML Feed: Евангелие на Лука
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.