Clicky

Исус Христос

Исус Христос

 - Кой е Исус?
Вие сте тук: Исус Христос >> Исус Христос

Исус Христос: Много неща за много хора
Исус Христос е бил наречен с много неща от много хора, включително велик човек, велик учител и голям пророк. Няма законен учен днес, който да отрича, че Исус е историческа фигура, която е живяла на земята преди около 2000 години, че е вършил забележителни чудеса и дела на милосърдие и че е починал чрез ужасна смърт на римски кръст в околността на Ерусалим. Единственият спор е дали Исус е бил въплътен Бог, Който е възкръснал от мъртвите на третия ден след разпятието Си. Това всичко не е въпрос на исторически документ, който да може да бъде открит и изследван. Исус ни каза кой е Той - Той говореше без заобикалки. „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6).


Исус Христос: Той е Пътя
Исус Христос заяви „Аз съм пътят”, но е ясно, че не всеки вярва в Него. От какво ни е страх всички нас? Доказателствата за Исус и Неговите велики дела са добре документирани в и извън Библията. Доказателствата за разпъването Му на кръста, празния гроб три дни по-късно и явяването Му на над 500 очевидци след възкресението Му са много убедителни. Исус изпълни над 300 месиански пророчества, написани в книгите на Стария завет. С откриването на свитъците от Мъртво море и достоверността на версията Септуагинта на Стария завет, и двете за които е доказано, че са съществували преди времето, когато Исус беше на земята, можете да сте сигурни, че тези пророчества не са били „изфабрикувани” след фактите. Те бяха съвършено изпълнени от Месията, Исус Христос.

Всъщност, ако погледнете реално, повечето хора изобщо не се страхуват от Исус. Те се страхуват от християните. Вижте начина, по който действат много християни, и кой може да отрече този страх. Тайнствени ритуали, крещящи проповедници, пари, власт, лицемерие – Дали те представят реална картина за това кой е Исус и кои иска от нас да бъдем? Не. Обаче Исус не иска да следваме хора и религия, Той иска да следваме Него.


Исус Христос: Той е истината
Исус Христос заяви „Аз съм истината”, но е ясно, че много от нас са си създали собствени концепции за истината. Моралният релативизъм и религиозният плурализъм просмукват нашата култура. Истината се предефинира всеки ден. Въпреки това, Исус, чрез Неговото Слово – Библията – ни дава абсолютната истина. При днешните археологически, исторически и ръкописни доказателства, има далеч по-малко основания да отричаме произхода на Библията и нейната божествена автентичност, отколкото да отричаме легитимността на произведения на Омир, Платон и Аристотел. А вашето собствено преследване на истината? Дали това е приоритет в живота ви? Вие можете да попитате, как откривате истината за Христос? Той ни казва в Матея 7:7, „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.”


Исус Христос: Той е Живота
Във Филипяни 3:8, Павел обобщи всичко това, когато заяви, че всичко останало е без стойност, в сравнение с безценната печалба на познаването на Исус Христос. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16).


Исус Христос: Той е Онзи, Който Той каза, че е
Исус Христос казва, че Той е единствения път. Исус е единствен. Той или казва истината, или е луд, или е лъжец. Но тъй като всички са съгласни, че Исус е бил „добър човек”, тогава как Той може да бъде едновременно добър и луд, или добър и лъжец? Има само една логична алтернатива – Той трябва да е казвал истината. Исус е Онзи, който казва, че е – Той е единствения път към Бога!

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Кой е Исус?

Удивителни чудеса
Второто идване на Христос
Разпъването на Исус Христос
Възкресението на Исус
Възкресението
Невероятни изцеления
Разпъването на Исус
Възкресението на Исус
Притчите на Исус
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Исус Христос to My Google!
Add Исус Христос to My Yahoo!
XML Feed: Исус Христос
Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.