Всичко за Исус Христос

Всичко за Исус Христос

 -

Кой е Исус? • Исус Христос: Открийте Истината. Прегледайте научните доказателства за Исус Христос. Открийте дали Той е Онзи, Който твърдеше, че е.
 • разпъване: Писанията в Новия завет са точно изобразяване на римската брутална форма на смъртно наказание. Проверете историческите доказателства.
 • Евангелие на Матей: Сбита цялостна информация за книгата на Матей, включваща нейната библейска история, изложение, структура, значение и Великото поръчение.
 • Рождество Христово: Научете за филма и библейските писания за Исусовото раждане. Каква е историята, съпровождаща раждането на Исус?
 • Произход на Великден: Събитие в историята, случило се само веднъж. Възкресението на Исус Христос. Месията, предсказан в Стария завет. Пасхалното агне.
 • Историческият Исус: Заблудено движение за тълкуване отново на записите в Новия завет. Последните доказателства всъщност установяват повече библейска правдоподобност от всякога.
 • Всичко за Исус Христос: Изучавайте Неговото раждане, служение, смърт и възкресение. Научете важността на Неговия живот на земята и какво общо с вас има живота Му!
 • Евангелие на Лука: Исторически определено трето Евангелие за Исус Христос. Изучете поученията на Исус и Неговото изпълнение на старозаветните пророчества.
 • Възкресението на Исус: Съществена част от християнската вяра. Драматични доказателства за историческата му правдивост; извънбиблейски документи, свидетелства, мъчения и гонения.
 • Названията на Исус: Защо Христос има толкова много названия и какво е тяхното значение? Какво означават лично за вас тези названия?
 • Евангелие от Юда: Научете историята на тази книга и изучете нейната достоверност. Трябва ли да се разглежда като боговдъхновена?
 • Удивителни чудеса: Всяко събитие – чудо трябва да бъде отсъдено както всяко историческо събитие; основано на основни правила на доказателството и свидетелството на очевидци.
 • Произход на Рождество: Едно предречено раждане. Един изявен план. Месия за всички. Търсите ли съвършения подарък този празник?
 • Невероятни изцеления: За какво е целият този шум? Нека преди да погледнем към медиите, да погледнем в Библията. Чудесата на Христос издържат теста!
 • Произход на Великден: Християнско честване на Деня на Възкресението. Празник с древни езически корени. Истината за Христовото разпятие и възкресение.
 • Евангелие на Йоан: Достоверен запис за живота на Исус. Неговите изложение, структура и значение. Духовни теми за сега и за вечността.
 • Исус Бог ли е?: Има само три законни възможности за личността Исус Христос. Той или е лъжец, или побъркан или Господ.
 • Произход на Коледа: Корените, традициите и дискусиите за този християнски празник. Библейският запис. Простичкото значение и важността на Христовото рождение.
 • Исус се молеше: Какво можем да научим от начина, по който Исус се молеше на Неговия Отец? Открийте приложението за нас тук.
 • Възкресението: Прочетете стиховете за възкресението и защо то е важно за вярващите днес. Узнайте това от Римляни 6.
 • Чудесата на Исус: Свидетелства на очевидци на Христовите чудеса. Той действаше извън природните закони. Какви уроци можем да научим от тях днес?
 • Кой е Исус Христос?: От Неговото скромно начало в Назарет към служението Му на чудеса в Израел до Неговото животопроменящо влияние в света.
 • Възкресението на Христос: Христос наистина ли е умрял на кръста? Неговата гробница наистина ли е била празна? Наистина ли се е появявал след смъртта Си? Ето доказателствата!
 • Тайната вечеря: Значимо събитие в живота на Исус Христос. Преглед на библейската история и приложението в днешния живот.
 • Разпъването на Исус: Неговият произход, история и цел. Открийте подробностите за този метод на екзекуция. Научете за разпъването на Исус Христос.
 • Притчите на Исус: Библията е пълна с истории, наречени притчи, които изразяват духовни истини. Открийте как да ги намирате!
 • Случаят Христос: Изслушването, Прокурора, Откритията. Доказателството за Исус и Неговото твърдение, че е Месия. Изследвайте доказателствата днес!
 • Исус е Господ: Той заявява Своята божественост със смирение и благост. Той позволява на човечеството да Го разпънат и Го нарекат всичко друго, но не и Господ.
 • Евангелие от Марк: Сбита цялостна информация за книгата на Марк, включително библейската му история, изложение, структура, значение и Възкресението.
 • Исус е Бог: Разгледайте библейските доказателства, които говорят за божествеността на Исус. Той Бог ли е? Защо тази концепция е толкова важна за нас днес?
 • Второто идване на Христос: Знаците на времето. Никой не знае деня или часа, но ни е заповядано да бдим внимателно.
 • Възкресението на Исус: Кратко изложение за Възкресението, базирано на стандартните правила на доказателствата. Открийте последователното свидетелство на няколко надеждни източници.
 • Евангелие от Йоан: Благовестителско еангелие, написано към всички хора. Прекрасно писание, което показва истината за Исус Христос. Чудесните Добри новини.
 • Кой е Исус?: Библията заявява, че Исус е 100% човек и 100% Бог. Тя учи, че има само един път към Небето.
 • Евангелие на св. Тома: Кой го е написал и какво се казва в него? Изгубена книга от Библията или захвърлено парче от гностическите писания?
 • Разпъването на Исус Христос: Разпъването на Исус Христос: Изследвайте събитията на Исусовата смърт, погребение и възкресение. Научете какво общо имат с вас тези събития.

Исус Христос Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Всички права запазени.