Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Bestaat God filosofisch?

 • Abd-ar-Rahman III: Hoe bezon deze man zich op zijn leven, na een leven als machtige prins te hebben geleid? Wat was zijn filosofische conclusie over het leven en de zin van het leven?
 • Adam en Eva: Wie zijn zij? De Bijbelse beschrijving. Miltons beschrijving. De hof van Eden. Het universele ouderschap. De erfzonde. Wat betekent dit alles voor de wereld van vandaag de dag?
 • Agnosticisme: Is deze positie houdbaar in het licht van het wetenschappelijke bewijs? Een overzicht van de microscopische wereld waaronder het bacterieel flagellum.
 • Antony Flew: Lees hoe Antony Flew, nadat hij het bewijsmateriaal uitvoerig had bestudeerd, vaarwel zei tegen het atheïsme en koos voor 'intelligent design'.
 • Aristoteles: Leer over de geschiedenis van deze grote denker en lees enkele van zijn prachtige citaten over het leven. Wat was zijn invloed op de filosofische wereld?
 • Atheïsme: Een praktische kijk op de definities van atheïsme, agnosticisme en theïsme. Geloof tegenover gngeloof. Kennis tegenover onwetendheid.
 • Atheïsme video: Randall Niles reageert op critici, cynici en sceptici die graag wensen dat de wetenschappelijke wereld zonder filosofisch of theologisch onderzoek zou bestaan.
 • Bertrand Russell: Wie was deze beroemde filosoof en wiskundige? Hoe sprak hij over liefde en eenzaamheid? Vond hij ooit dat gevoel ergens bij te horen, waar hij zo naar verlangde?
 • Bestaat God?: Het antwoord op deze vraag is een eerste vereiste om de andere grote levensvragen te kunnen beantwoorden. Hoe beantwoord jij deze vraag? Is er een Schepper?
 • Bewijs voor evolutie video: Hoe kunnen bepaalde vogels duizenden kilometers over zee vliegen en nooit verdwalen? Hoe kunnen vuurvliegjes en glimwormen puur licht voortbrengen zonder hitte af te geven? Bekijk deze video!
 • Citaten van C.S. Lewis: Lees een selectie van citaten uit de boeken van C.S. Lewis. Wat waren zijn standpunten over het leven, atheïsme en God?
 • Communisme: Marx, Engels de het Manifest van de Communistische Partij. De economische en politieke filosofie. De atheïstische en immorele werkelijkheid. Een duur experiment voor de samenleving.
 • Critiek van het postmodernisme: Is er een ruimere intellectuele geschiedenis die beschouwd moet worden voordat de uniciteit en het belang van het postmodernisme als levensbeschouwing begrepen kan worden?
 • Cultureel materialisme: Marvin Harris en de opkomst van de antropologische theorie. Vergelijkingen met het Marxistische materialisme en andere antropologische doctrines. Organisatie, ideologie en symboliek.
 • Cultureel relativisme: Moreel relativisme, situationisme en cognitief relativisme. Relatieve waarheid. Pluralisme, tolerantie en subjectiviteit. Goed en fout gedefinieerd door sociale normen. Een onlogische conclusie!
 • De blinde mannen en de olifant: 'De blinde mannen en de olifant' is een beroemde gelijkenis uit India. Het gaat over zes blinde reizigers die op hun levensweg tegen verschillende delen van een olifant aanlopen.
 • De blinde mannen en de olifant video: Wat kunnen wij van deze beroemde Indische fabel leren? Luister naar Randall Niles' commentaar op de interpretatie van dit beroemde verhaal
 • De definitie van atheïsme: Wat is atheïsme? Lees hier een korte samenvatting van de hoofdpunten. Hoe verhoudt het atheïsme zich tot het humanisme?
 • De definitie van moraliteit: Wat betekent moraliteit in onze veelzijdige en multiculturele wereld? Is het voor iedereen hetzelfde? Bestaat er een morele standaard?
 • De filosofie van het leven: Mijn hele leven werd ik geleid door de principes van Plato's Socrates: Volg het bewijs, waarheen het ook leidt. (Anthony Flew)"
 • De Griekse filosoof Plato: Welke rol speelde de filosofie van Plato in de geschiedenis? Hoe werden zijn dialogen door Socrates beïnvloed?
 • De grote filosofen: Wat hebben filosofen uit het verleden en stemmen uit de moderne wereld te zeggen over God en de zin van het leven?
 • De prestaties van Blaise Pascal: Kom meer te weten over deze briljante denker. Hoe zag hij het leven, God en het bestaan? Wat was zijn conclusie over de werkelijk belangrijke zaken?
 • Deïsme: Een geloof in een God van de natuur; een Schepper die nooit ingrijpt en toestaat dat het universum alleen door de natuurwetten wordt bestuurd.
 • Deontologische ethiek: Deze vorm van ethiek, ook bekend als 'plichtenleer', stelt dat daden niet gerechtvaardigd worden door hun gevolgen. Wat betekent dit voor de filosofie?
 • Dualisme: Het idee dat ons verstand een niet-materiële, geestelijke dimensie heeft die het bewustzijn bevat, maar mogelijk ook een eeuwige component.
 • Egyptische goden: Egyptische religieuze tradities in de oudheid. Pre-dynastische geschiedenis. De scheppingsmythen. Leven na de dood. Thema's die overeenkomen met andere godsdiensten. Universele waarheid.
 • Ethisch relativisme video: Bestaan er nog standaarden voor ethiek en moraliteit? Bestaan universele waarheden? Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Existentialisme: Leer wat deze filosofie inhoudt en wat niet. Denk eens na over de gevolgen die deze filosofie heeft gehad voor de maatschappij.
 • Existentialisme video: Randall Niles gebruikt de beroemde uitspraak van Descartes (Ik denk dus ik besta) om de realiteit van het menselijk bestaan vast te stellen.
 • Filosofie: Wat is de definitie van filosofie? Wat zijn de belangrijkste filosofieën en wat geloven deze?
 • Filosofisch materialisme: Wat is materialisme? Wat zijn de hoofdpunten van deze filosofie? Hoe verhoudt het materialisme zich tot recente wetenschappelijke bevindingen?
 • Filosofisch naturalisme: Ontdek hier wat dit oude filosofische geloof inhoudt. Wat zijn de hoofdpunten? Welke problemen heeft het naturalisme?
 • Filosofische citaten: Leer van de grote denkers zoals Mill, Spinoza, Descartes, Pascal, Kant en anderen. Welke wijsheden deelden zij met ons over de zoektocht naar en het bestaan van God?
 • Geloof in God: Als jij in God gelooft, wat zegt dat dan over jou? Heb jij dan een intellectuele beperking? Wat laat het onderzoek ons zien?
 • Gilgamesj: Wat was zijn conclusie aan het einde van zijn heldhaftige leven? Wat was zijn reactie op de broze toestand van de mensheid?
 • God: Bestaat Hij? Is Hij noodzakelijk of komt Hij gewoon goed van pas? Hij wordt geopenbaard door het ontwerp dat in alle dingen zichtbaar is!
 • God video: Wat is het 'apentheorema' (de 'stelling van de eindeloos typende apen')? Randall Niles bespreekt de onmogelijkheid dat genetische informatie via willekeurige pogingen zou kunnen ontstaan.
 • Goden en godinnen: Het fundament van de mythologie in de oude culturen. De Egyptische geschiedenis en scheppingsmythen. De Griekse geschiedenis en de religieuze achtergrond van de stadstaat.
 • Griekse goden: De historische, religieuze en sociale achtergrond. De scheppings- en vloedmythen. Gevolgen voor de zin van het bestaan en de tegenwoordige moraliteit.
 • Het atheïstische geloof: Heeft iedereen een bepaalde overtuiging, ongeacht ons religieus geloof? Lees deze gedachten eens over overtuiging en menselijke ervaring.
 • Het bestaan van God: Is het mogelijk om te bewijzen dat God bestaat? Bestudeer de feiten en een citaat van Dr. Wernher von Braun.
 • Het bovennatuurlijke video: Kunnen we een blik opvangen van de bovennatuurlijke wereld buiten de ons bekende dimensies? Bestaat er werkelijk een metafysisch domein? Je moet deze korte video eens bekijken!
 • Het erfgoed van Epicurus: Heeft Epicurus de mens bevrijd van de vrees voor God en voor de dood? Was zijn theorie juist?
 • Het kosmologisch argument: Onderzoek het filosofische argument dat door Kalam/Moslim-filosofen in de Middeleeuwen werd ontwikkeld. Ontdek de drie premissen.
 • Het kosmologisch argument video: Randall Niles bekijkt het idee van een kosmisch landschap van oneindige universa dat tegenwoordig door een groot aantal wetenschappers wordt voorgesteld.
 • Het leven van Confucius: Bestudeer diverse citaten van deze gevierde filosoof. Zijn conclusies en de diepgang van zijn filosofie zijn waarlijk opmerkelijk.
 • Het leven van koning David: Wat kunnen we leren van het leven van deze grote koning? Wat was zijn conclusie over de zin van het leven?
 • Het leven van Sint Augustinus: Ontdek de achtergrond, de geestelijke worstelingen en de successen van deze belangrijke man uit de kerkgeschiedenis. Lees enkele van zijn citaten.
 • Het morele argument: Hebben mensen, geschapen naar de gelijkenis van God, een intuïtief besef van wat goed en fout is? Leer meer over het morele argument.
 • Het olifantenprincipe video: Hoe wisten de grote filosofen hun ideeën over God te verzoenen? Hoe gaat het verhaal over de blinde mannen en de olifant? Bekijk deze korte video eens!
 • Het ontologische argument: Wat is dat? Dit argument heeft betrekking op de bewering dat de logische mogelijkheid van Gods bestaan feitelijk betekent dat Hij bestaat.
 • Het postmoderne wereldbeeld: Wat zijn de hoofdpunten? Bestaat er enige objectiviteit? Kan een levensbeschouwing intern consequent zijn?
 • Het probleem van het lijden: Wat is het kwaad? Waarom vinden er rampzalige gebeurtenissen plaats in de natuur? Is het de hand van God? Ontdek hier meer.
 • Het teleologische argument: Wat is dit argument voor de ontwerphypothese? Wat is redelijker? Ontwerp of toeval? Ontdek hier de basis van het argument.
 • Hoe begon het communisme?: Wat is de oorsprong van deze economische en politieke filosofie? Wat was het belangrijkste doel?
 • Hoe kunnen we bewijzen dat God echt is?: Kun jij Gods bestaan bewijzen? Duidt het bestaan van ontwerpkenmerken op het bestaan van een ontwerper?
 • Hoe kunnen zo veel mensen in God geloven?: Waarom geloven mensen in het bovennatuurlijke? Is het slechts een steun in moeilijke tijden of is hun geloof redelijk?
 • Hoe vinden we zin in het leven?: Is het mogelijk om een doel voor je leven te vinden? Waarom is een zinvol leven met doelen belangrijk?
 • Humanisme: De geschiedenis van het Humanisme en zijn 'manifest'. Wat zijn de implicaties van een humanistische kijk op het leven? Bestaat God? Onderzoek dit nu.
 • Humanisme video: Wat is de humanistische psychologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld? Ontdek het hier.
 • Informatie van een insider video: Randall Niles bekijkt de interne wereld van het geweten en het innerlijke 'zelf', dat niet verklaard kan worden met alleen wetenschappelijke middelen.
 • Is er een absolute waarheid?: Wat is een absolute waarde? Wat is waarheid? Kan een absolute waarheid echt op iedereen van toepassing zijn? Ontdek het hier!
 • Is er een God: Waar komen wij vandaan en hoe zijn we hier terechtgekomen? Een blik op de wetenschap van de 21 eeuw in het licht van de theïstische en atheïstische kijk op de oorsprong van het leven.
 • Is God echt?: Waar komen wij vandaan? Het paradigma van de evolutie en de humanistische campagne. Informatie en ontwerp laten zien dat de Schepper God de enige mogelijkheid is.
 • Kritisch denken - Les 1: Ik bekeek het waarneembare bewijs voor mezelf, het was tijd om mijn decennia oude vooronderstellingen ten aanzien van wetenschap, natuur en technologie te onderzoeken.
 • Kritisch denken video: Ben jij iemand die kritisch denkt? Of ben jij een passieve voorbijganger in het leven? Word wakker! Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Materialisme: Leer, filosofie en wereldbeeld. De obsessie met de materiële wereld. De afwijzing van het intellectuele en het geestelijke. De onderlinge afhankelijkheid tussen filosofie en wetenschap.
 • Materialisme video: Wat zijn de begrippen en de definities die aan de basis liggen van deze populaire levensbeschouwing? Bekijk deze video.
 • Menselijk lijden: Zijn zaken die ons als individuen geluk brengen altijd goed voor ons? Kan moraliteit in termen van geluk worden gedefinieerd?
 • Metafysica: De logica schreeuwt ons toe dat iets verantwoordelijk is voor het leven. Het is noodzakelijk dat we verder gaan en ontdekken wat de oorzaak is van alles om ons heen.
 • Mijn wereldbeeld: Ik schiep mijn eigen levensbeschouwing. Om populaire culturele etiketten te gebruiken: ik was een materialist, naturalist, relativist, humanist, hedonist.
 • Moraliteit: Waar kwam onze morele gedragscode vandaan? Is het geëvolueerd of aangeleerd? Of werd het perfect ontworpen?
 • Moreel relativisme: Zijn standaarden voor goed en fout slechts produkten van onze tijd en cultuur? Is moraliteit werkelijk een neutraal concept? Ontdek dit nu!
 • Moreel relativisme video: Je moet deze korte video eens bekijken! Wie zei: 'Er is noch goed, noch kwaad, want het denken schept deze dingen'? Is moreel relativisme waar?
 • Morele ethiek: Hoe nemen wij morele beslissingen? Is het allemaal relatief? Of is het een kwestie van absolute waarheid?
 • Morele waarheid: Wat is waarheid? Wat is morele waarheid? Wat is het verschil tussen moreel relativisme en moreel absolutisme? Bestudeer het hier.
 • Naturalisme: Een filosofische, theologische en wetenschappelijke verklaring voor alles. Een blik op de kosmologische en biologische oorsprong. De duizelingwekkende onwaarschijnlijkheid van het materialisme.
 • Natuurwet: Wat is natuurwet of natuurrecht? Wat is de geschiedenis ervan? Bestaan er universele standaarden die op alle mensen in alle tijden van toepassing zijn?
 • Natuurwet video: Het natuurrecht is een morele theorie die stelt dat de wet gebaseerd moet zijn op moraliteit en ethiek. Waarom?
 • Nebukadnessar video: Wat kunnen we leren van deze Babylonische koning? Wat leerde hij van de periode waarin hij vernederd werd? Prees hij uiteindelijk God?
 • Nebukadnezar: Wat gebeurde er met deze machtige koning dat zijn kijk op het leven zo drastisch veranderde? Wat was zijn conclusie?
 • Nietzsche en de dwaas: In dit essay stelde Nietzsche de volgende vraag: is de Westerse cultuur klaar voor de filosofische gevolgen van... de dood van God? Wat zei hij hierover?
 • Nihilisme: Leer over de invloed van Friedrich Nietzsche en anderen die aan de filosofie van het niets hebben bijgedragen. Welke invloed heeft dit op de maatschappij en de cultuur?
 • Ontoerekeningsvatbaarheid video: Leidt ethische tolerantie tot morele chaos? Hoe verhouden gezond verstand en waanzin zich tot universele morele standaarden? Kijk eens naar deze korte video.
 • Op zoek naar de waarheid: Zijn alle godsdiensten die op een geloof gebaseerd zijn ronduit irrationeel, zoals sommige schrijvers beweren? Vind hier een reactie op deze vraag.
 • Polytheïsme: Polytheïstische levensbeschouwingen in de oude wereld. Polyheïstische levensbeschouwingen in de moderne wereld. De invloed op het pluralisme van de New Age beweging. Het monotheïstische alternatief.
 • Postmodernisme: Wat is postmodernisme? Waardoor wordt deze filosofie en levensbeschouwing beïnvloed? Wat zijn de idealen?
 • Postmodernisme video: Wat is postmodernisme en wat zijn de belangrijkste overtuigingen van deze levensbeschouwing? Randall Niles legt het uit.
 • Realisme en naturalisme: De grootste barrière tussen mij en enige vorm van godsdienstig geloof waren de wetenschap en technologie van de 20e eeuw, natuurlijke processen en wonderbaarlijk toeval.
 • Relatieve waarheid video: Is er een universele waarheid? Kunnen we voorbeelden uit de wetenschap gebruiken om het bestaan van de absolute waarheid te onderzoeken? Ontdek het antwoord door deze korte video te bekijken.
 • Romeinse goden: De geschiedenis van het pantheïsme in Rome. De invloed van Etruskische en Griekse culturen. Het Romeinse Rijk en zijn goddelijke keizers.
 • Romeinse goden video: Randall Niles bekijkt de oude heidense religies en mysterieculten en hun zogenaamde invloed op het vroege Christendom.
 • Seculier humanisme: De buitensluiting van God uit de scholen en de maatschappij. Het Humanistisch Manifest. De evolutieleer. De atheïstische filosofie en leer. De godsdienst van het humanisme.
 • Thomas van Aquino: Welk bewijsmateriaal gebruikte deze filosoof om het bestaan van God aan te tonen? Ontdek hier welke vijf sleutels hij gebruikte.
 • Verstand tegenover hersenen video: Wat betekenen monisme en dualisme voor de immateriële wereld van het bewustzijn, het zelfbewustzijn en de onderbewuste gedachte? Kijk eens naar deze korte videoclip.
 • Waarheid en godsdienst video: Kan het geloof de proef der rede doorstaan? Kunnen waarheid en rede zij aan zij bestaan? Kan godsdienst rationeel zijn? Bekijk nu deze korte video eens!
 • Waarom ben ik hier?: Een van de grote levensvragen. Zijn er verschillende opinies? Leer over twee verschillende standpunten en de enorme gevolgen. Breng de feiten nu aan het licht.
 • Wat is agnosticisme?: Wat geloven agnosten en wat geloven zij niet? Zijn agnosten slechts vrijdenkers die een mogelijk bestaan van God negeren?
 • Wat is ethisch gedrag?: Wat is ethiek? Is het gemakkelijk te definiëren en voor iedereen gelijk? Welke rol speelt het geweten?
 • Wat is humanisme?: Wat is humanisme? Wat is het brandpunt van dze levensbeschouwing? Wat is het verschil met nihilisme?
 • Wat is moreel relativisme?: Wat is moreel relativisme? Zijn alle standpunten even geldig? Is de waarheid relatief? Ontdek hier waar het relativisme voor staat.
 • Wat is theïsme?: Wat hebben causaliteit, ontwerp en moraliteit te maken met theïsme? Wat betekent het om in God te geloven?
 • Wat is waarheid? video: Zijn er onveranderlijke waarheden in een veranderende wereld? Bestaan absolute waarheden of is het allemaal relatief? Kijk naar deze korte video!
 • Wereldbeelden video: Wat zijn wereldbeelden of levensbeschouwingen? Heb jij een wereldbeeld? Welk wereldbeeld is dat en en waarom? Kijk eens naar dit korte filmpje!
 • Wie ben ik?: Ben ik wel iemand? Ben ik god? Ben ik waardeloos? Ontdek hoe het antwoord op deze vraag voortkomt uit je wereldbeeld of levensbeschouwing.
 • Wie schiep God? video: Bestaat er een Goddelijke uitzondering op de wet van oorzaak en gevolg? Wat is het kosmologische argument? Je moet deze geweldige korte video eens bekijken!
 • Alles over geschiedenis: Welke belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis hebben de wereld van vandaag beïnvloedt? Bestudeer verschillende gebeurtenissen en hun invloed op de wereld.
 • Alles over filosofie: Een rationeel onderzoek van de waarheid. Leer over de antwoorden op enkele van de moeilijkste levensvragen. Begin je zoektocht nu.

Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden