Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Evangelisatie

 • Ben jij goed genoeg voor de hemel?: Is het mogelijk om te weten of je goed genoeg voor de hemel bent? Kun je toegang tot de hemel verdienen? Wat zegt de Bijbel hierover?
 • Christelijke getuigenissen: Laat jouw leven je verhaal zijn! Laat je ervaring met God jouw getuigenis voor Hem zijn! Deel je verhaal!
 • De grote opdracht: Een persoonlijke opdracht van Jezus Christus voor al Zijn volgelingen. Een tijdloos en prachtig avontuur in het geloof voor alle Christenen.
 • De passie van Christus: De passie en de waarheid van Christus worden onthuld! Waarom was het noodzakelijk dat Hij aan het kruis stierf?
 • De passie van Christus: De passie en de waarheid van Christus zijn aan ons geopenbaard! Waarom moest Hij aan het kruis sterven?
 • De Romeinse weg: Klaar om Gods geschenk te aanvaarden? Hier vind je een eenvoudig gebed dat je als richtlijn kan gebruiken voor je oprechte stap in geloof en vertrouwen.
 • De Romeinse weg naar verlossing: Een brief met Goed Nieuws. Een unieke presentatie van het Christelijke evangelie, gezien door de ogen van een leerling die binnenkort zal afstuderen aan de middelbare school.
 • De zeven doodzonden: Leer welke zonden traditioneel bekend staan als de zeven doodzonden. Kunnen alle zonden vergeven worden? Waarom zijn deze zonden dodelijk?
 • Een Christelijk getuigenis: Het delen van ons geloof is een zaak van het hart. We zijn niet geroepen om advocaten of rechters, maar slechts getuigen voor Christus te zijn.
 • Eigenschappen van een goed mens: Wat maakt een mens werkelijk goed? En is dat genoeg om een plaats in de hemel te verdienen? Ontdek het hier.
 • Evangelisatie: Denk eens terug aan de mensen die jou uitnodigden om Gods liefde en vergeving te ervaren. Waar kun jij jouw ongelooflijke liefde voor Christus met anderen delen?
 • Gebed om vergeving: Verbind je weer met God. Een geschenk van onschatbare waarde dat door Jezus Christus mogelijk is gemaakt. Het begin van een nieuw leven en een nieuwe hoop.
 • Gebed om verlossing: Een gesprek met God waarin wij onze zonden toegeven en ons vertrouwen in Jezus Christus als Heer en Redder belijden.
 • God help me: Schreeuw jij het uit naar God om je uit je huidige situatie te redden? Leer hoe je blijvende hulp en hoop kunt vinden.
 • Gods reddingsplan: Ben jj er 100% zeker van dat je naar de hemel gaat als je vandaag zou sterven? Zorg dat je het zeker weet!
 • Het boek van het leven: Wat is het boek van het leven van het Lam? Ontdek wat de Bijbel zegt over dit Boek, en waarom jouw naam er in moet staan!
 • Het zondaarsgebed: Wij zijn allemaal zondaars die onze zonden moeten erkennen en tot inkeer moeten komen. Word nu een zondaar die door Gods genade gered wordt!
 • Hoe kan ik een Christen worden?: Is Christen zijn meer dan je bij een kerk aansluiten, gedoopt worden of godsdienstig zijn? Ontdek hier wat God zegt.
 • Hoe kan ik gered worden?: Hoe kun je zeker weten dat je naar de hemel zult gaan wanneer je sterft? Wat zegt de Bijbel hierover? Wat betekent het om gered te zijn?
 • Hoe kan ik in de hemel komen?: Wil jij weten hoe je eeuwig leven kunt hebben? Wil jij ervan verzekerd zijn dat je naar de hemel gaat?
 • Is de hemel echt?: Ontdek wat de Bijbel te zeggen heeft over deze eeuwige bestemming. Hoe kan een mens er voor zorgen dat hij naar de hemel gaat? Ontdek het hier!
 • Jezus zonder angst verkondigen: Ben jij bang om anderen over je geloof te vertellen? Leer hoe je voorbereid kunt zijn om een gesprek te beginnen.
 • Kan God mij nog vergeven?: Hoe kan God mij vergeven? Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan! Wat zegt de Bijbel over de vergeving van God?
 • Naar de hemel gaan: Ben jij op weg naar de hemel of de hel? Ontdek hoe je dit zeker kunt weten. Wie gaat er naar toe?
 • Outreach naar weeshuizen: Reine, zuivere godsdienst. Een oproep aan alle Christenen om deel te hebben aan de zegens van de wereldwijde wezenzorg.
 • Redder van de wereld: Wie is deze Jezus, die de Redder wordt genoemd? Waarom aanbidden mensen Hem? Bestudeer het hier.
 • Romeinse weg: Ontdek de Schriftuurlijke basis voor de redding van de mens en leer het verlossingsgebed dat jou door de genade van Jezus Christus wordt aangeboden.
 • Verlossingsgebed: Terug naar de basisprincipes van de wedergeboorte in Christus. Geloof, aanvaard, kom tot inkeer en word gedoopt. De hoeksteen is Christus.
 • Wat is een Christen?: Wat betekent het wanneer mensen zichzelf een Christen noemen? Wat zegt de Bijbel over de term Christen?
 • Wat is het Evangelie?: Wat bedoelen mensen wanneer zij het woord Evangelie gebruiken? Wat is de boodschap? Wat is dit goede nieuws?
 • Wedergeboren Christen: Wat betekent het woord 'wedergeboren' eigenlijk? Waar komt het vandaan? Wat kun je verwachten van een dergelijke wedergeboorte? Vind hier je antwoorden.
 • Wereldwijde evangelisatie: Schud de angst van je af en groei waar God je geplant heeft. Concentreer je op het organische proces, niet op een eenmalige gebeurtenis.
 • Word een Christen: Leer vandaag hoe jij een Christen kunt worden. Je hoeft alleen maar dit gebed te bidden en het oprecht uit je hart te laten komen.
 • Zekerheid hebben over je redding: Kan iemand zekerheid hebben over zijn eeuwige bestemming? Wanneer iemand Jezus Christus heeft aanvaard, kan hij die relatie dan weer verliezen?

Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden