Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Jezus heeft de prijs betaald


Jezus heeft de prijs betaald - Wat betekent dat?
Het geloof dat Jezus voor ons de volledige prijs heeft betaald vormt het fundament van het Christendom. Het Christendom is gebaseerd op het geloof dat God Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde, waar Jezus aan een kruis werd geslagen en vervolgens weer tot leven werd gewekt, om zo de prijs te betalen voor onze zonden. Dit was Zijn doel. Wij hebben allemaal tegen God gezondigd en Hij heeft in deze ene mogelijke manier voorzien waarop wij met Hem verzoend kunnen worden.

Jezus werd als onze Redder gezonden om deze schuld te betalen. God biedt dit geschenk aan ons allen aan. Het enige dat wij hoeven te doen is het aanvaarden van Zijn genade en vergeving. Als wij dit doen, dan erkennen we dat Jezus de Heer is, onze schuld op zich heeft genomen en de volledige prijs voor ons betaald heeft. Deze realisatie was de inspiratie voor een van de meest standvastige hymnes aller tijden.


Jezus heeft de prijs betaald - De tekst
De tekst van het lied "Jesus Paid it All" ("Jezus heeft de prijs betaald") werd in 1865 door Elvina Hall geschreven. John T. Grape schreef de muziek, hiertoe aangezet door zijn vrouw. Maar het was Grapes voorganger, George W. Schrek, die van mening was dat de woorden van Hall en de muziek van Grape samengevoegd zouden moeten worden. Het lied verscheen in 1868 voor de eerste keer in een boek met hymnes.

Hier volgen enkele vertaalde delen uit "Jesus Paid it All":

  Ik hoor de Verlosser zeggen:
  jouw kracht is inderdaad erg klein
  Kind van zwakte... kijk en bid
  Vind in mij... alles wat nodig zal zijn

  Refrein:
  Jezus heeft de prijs betaald
  Aan Hem heb ik alles ontleend
  De zonde heeft een bloedrode vlek achtergelaten
  Maar door Hem is deze wit als sneeuw geveegd

  Heer, nu ontdek ik inderdaad
  Dat Uw kracht en die van U alleen
  De vlekken van een melaatse kan veranderen
  En de dooi kan zijn voor een hart van steen

  Want niets goeds bevindt zich in mij zelf
  Waardoor Uw genade tot mij kwam
  Ik zal mijn gewaad schoon wassen
  in het bloed van Golgota's Lam

  En wanneer ik mij in Hem vervolmaakt
  voor Uw troon zal bevinden,
  Jezus stierf om mijn ziel te redden,
  dan nog zullen mijn lippen deze woorden vinden


Jezus heeft de prijs betaald - Verband met de Schriftteksten
“De HEER zegt: 'Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol'." (Jesaja 1:18).

“Hij moet groter worden en ik kleiner.” (Johannes 3:30)

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.” (Johannes 3:16-17)


Leer meer over de offergave van Jezus!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden