Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Populaire onderwerpen

 • Abortus: De geschiedenis van de pro-choice beweging. De uitspraken van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten. De huidige agenda. De huidige paradox. De definitie van leven.
 • Abortus na de geboorte: Het idee is geopperd dat het leven van een kind nog zou mogen worden afgebroken na de geboorte. Wanneer krijgt een kind eigenlijk mensenrechten?
 • Abortusdiensten: Wat is de strategie achter deze industrie? Hoe denken zij de dalende trend in de abortusindustrie om te keren?
 • Amerikanisme: Wat is Amerikanisme of Amerikaans Exceptionalisme? Amerika was een land dat gesticht werd door immigranten met een gedeelde toewijding aan bepaalde idealen.
 • Bestaat de hel echt?: Bestaat er echt een letterlijke vuurpoel waar sommige mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen? Als dat zo is, waarom heeft een liefdevolle god dan een dergelijke plaats geschapen?
 • Bidden op openbare scholen: De verwijdering van het gebed uit onze openbare scholen is een tragedie. Bekijk in dit artikel de geschiedenis in zowel Amerika als Nederland.
 • Bidden op openbare scholen: De verwijdering van het gebed uit de openbare scholen is een tragedie. Lees hier meer.
 • Bidden op school: Een overzicht van jurisprudentie en grondwettelijke principes met betrekking tot schoolgebeden. Wanneer zijn godsdienstige uitdrukkingen toegestaan in de openbare school?
 • Brief aan een Christelijke natie: Dit boek vraagt om een intelligente reactie die de lezer een rationele basis biedt voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het orthodoxe Christendom.
 • Christelijk thuisonderwijs: Ontdek de feiten over de Christelijk keuze om je kinderen thuis zelf les te geven. Ontdek hoe verschillende gezinnen het thuisonderwijs benaderen.
 • Christendom tegenover wetenschap: Kan het conflict tussen wetenschap en godsdienst worden opgelost? Kan de wetenschap het Christendom beproeven?
 • Christoffel Columbus: Door wie of wat werd Christoffel Columbus beïnvloed? Leer in dit artikel meer over de hindernissen die hij moest overwinnen voordat hij zijn stempel op de geschiedenis kon drukken.
 • De Amerikaanse indianen: Leer over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van deze bevolkingsgroep, die hen gevormd hebben tot wat zij tegenwoordig zijn.
 • De ark van Noach: Een haalbaarheidsstudie van het Bijbelse verhaal. De boot. De dieren. De zondvloed. Bekijk de argumenten en het systematische onderzoek.
 • De beschaving van de Azteken: Leer over de cultuur, de religieuze rituelen, de economie, de klassenstructuur en het belang van ceremonies in deze oude beschaving.
 • De betekenis van Thanksgiving: Gaat deze Amerikaanse feestdag alleen maar over Amerikaans football, het eten van kalkoen en familiereünies? Of zit er meer achter?
 • De cultuurstrijd: Wat is de cultuurstrijd die onze Westerse samenlevingen transformeert? Over welke onderwerpen woedt de strijd? Wie leidt de aanval?
 • De donkere middeleeuwen: Welke periode in de geschiedenis was dit? Bestudeer waarom deze periode deze naam werd gegeven. Wie bedacht deze naam?
 • De eindtijd: Oorlogen, berichten over oorlogen, hongersnood, plagen en aardbevingen. De Bijbel onthult de vele tekenen. Kijk eens naar de aardbevingen in slechts een enkel decennium!
 • De enige echte godsdienst?: Zijn alle godsdiensten waar? Is elke religie correct? Beweren ze allemaal hetzelfde? Denk daar eens goed over na en trek dan je conclusie.
 • De evolutie van de Bijbel video: Wat vertellen Bart Ehrman en zijn kijk op de tekstkritiek ons over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament? Kijk eens naar deze korte video als reactie op het boek 'De evolutie van de Bijbel'!
 • De geschiedenis van Valentijnsdag: Leer over Sint Valentinus en hoe de oorsprong van deze feestdag begon met zijn liefde voor jonge stellen.
 • De Gettysburg Address: Wat is de geschiedenis en het doel van deze beroemde toespraak van Abraham Lincoln uit 1863? Lees het hier.
 • De Grote Piramide van Cheops: Wat is het doel van de enorme afmetingen, de inwendige ruimten en de perfecte afmetingen? Wat is de herkomst en het doel van deze piramide?
 • De Indusvallei: Toen de vroege beschavingen van de Indusvallei verloren gingen, gingen ook hun goden verloren. Er is weinig bekend over de goden die zij vereerden.
 • De lijkwade van Turijn: Is dit doek authentiek? Was dit de doek die het lichaam van Jezus Christus bedekte? Wat zegt het bewijs?
 • De lijkwade van Turijn: Wat is de lijkwade en wat zijn de feiten? Ontdek hier wie dit object in handen heeft en bestudeer de diverse conclusies over dit doek.
 • De oorsprong van Halloween: Bekijk de geschiedenis van deze jaarlijkse viering. Leer over de invloed van de Kelten, de Romeinen en de Christenen op deze spookachtige dag.
 • De oorsprong van woorden: De oorsprong van woorden en uitdrukkingen. Een kijk op de wereldgeschiedenis, culturele diversiteit en de moderne tijd. Uitdrukkingen uit de Bijbel.
 • De oude Sumeriërs: De Sumeriërs ontwikkelden ongelooflijke manieren om zich te organiseren en om hun ideeën uit te drukken. Hoe boden zij hun volk een overvloed aan informatie?
 • De twaalfde imam: Wie is deze gezalfde heerser? Is hij een nakomeling van de profeet Mohammed? Welke macht heeft hij?
 • De Verlichting: Leer meer over deze achttiende-eeuwse beweging. Wat geloofde men in deze tijd en welke invloed had dit? Hoe werd de gedachte beïnvloed door open denken en persoonlijke vrijheid?
 • Dwazendag: Dwazendag (1 april) – Wat betekent het vers over dwazen in de Psalmen? Betekent dit dat atheïsten dwazen zijn? Nee.
 • Embryonale stamcellen: Hoe past het concept van een ziel in dit debat? Hoe zit het met gelijkheid? Bekijk de volgende gedachten eens die betrekking hebben op deze verhitte discussie.
 • Ethiek van het klonen: Het Bijbelse standpunt ten aanzien van een medische, filosofische en politieke aangelegenheid. De relevante Schriftteksten en conclusies om een geïnformeerde keuze te kunnen maken.
 • Feiten over de Tweede Wereldoorlog: Lees hier enkele wetenswaardigheden over de Tweede Wereldoorlog en herinneringen aan die tijd.
 • Financiële problemen: Wist jij dat het bezit van meer geld niet de sleutel is tot financiële tevredenheid? Vind hier de werkelijke oplossing.
 • Gedeeltelijke geboorte-abortus: Soelaas vinden in een enorme mythe. Een brief aan de redacteur van de Wall Street Journal als reactie op een artikel.
 • Geschiedenis: Welke dingen beïnvloeden de beschrijving van de geschiedenis? Wat wordt vastgelegd en wat wordt achterwege gelaten? Kijk eens naar deze basisprincipes en benaderingen van de geschiedenis.
 • Geschiedenis van de kerstboom: Waar komt deze kersttraditie eigenlijk vandaan? En hoe groeide deze traditie door de jaren heen?
 • Geschiedenis van de Zwarte Dood: Wat was de invloed van deze plaag op de geschiedenis? Waar kwam de naam voor deze plaag vandaan? Wat waren de symptomen en de oorzaken?
 • Geschiedenis van het oude Israël: Leer over de belangrijkste zaken in de oude geschiedenis van Israël. Hoe werd het Israël van vandaag door deze gebeurtenissen beïnvloed?
 • Geschiedenis van Thanksgiving: Lees de proclamaties van George Washington en Abraham Lincoln over de Thanksgivingdag, respectievelijk in 1789 en 1963. Leer meer over de geschiedenis van deze feestdag.
 • God en natuurrampen: Speelt God een rol in deze drama's? Staat Hij toe dat ze gebeuren of gebeuren ze buiten Zijn gezag om?
 • God zij met ons: Waar kwam deze zinsnede vandaan en hoe kwam deze op de Nederlandse munten terecht?
 • Goden van de Azteken: Leer over de rol die de goden van deze oude cultuur speelden. Bestudeer Huitzilopochtli, Tlaloc en Tezcatlipoca en hoe zij de samenleving beïnvloedden.
 • Goden van de Maya's: Wie waren de goden waar de Maya's op vertrouwden? Hoe probeerden zij de natuurkrachten tevreden te stemmen?
 • Goed tegenover kwaad: Zijn atheïsten kwaadaardig? Hoe zit het met atheïsten die morele en goede levens leiden? Wie bepaalt wat de standaard is?
 • Grondwettelijke rechten video: Bekijk deze korte video eens! Wat zijn de vanzelfsprekende waarheden die onze Schepper ons heeft verleend? Wat zijn grondwettelijke rechten eigenlijk?
 • Haatzaaierij: Wat is haatzaaierij? Hoe kun je weten of iets haatzaaierij is of niet? Hoe kun je bepalen wat iemands achterliggende bedoeling is?
 • Het atheïstische geloof: Lees deze reactie op de brief van Sam Harris aan de Christelijke Natie. Kunnen beide auteurs gelijk hebben over de inhoud van het Christendom?
 • Het bestaan van het kwaad: Kunnen wij begrijpen hoe het bestaan van het kwaad een probleem kan vormen wanneer bepaalde levensbeschouwingen onder de loep worden genomen?
 • Het boek Openbaring: Wat denkt het grote publiek over de eindtijdprofetie in de Bijbel? Wat zegt de Bijbel over de hedendaagse gebeurtenissen?
 • Het getal van het beest: Dit is tegenwoordig meer dan een Bijbelse profetie uit het boek Openbaring. Met onze huidige chiptechnologie is het teken van het beest een technologische werkelijkheid geworden.
 • Het leven van George Washington: Kan deze man iemand model kan staan voor onze huidige levens? Wat maakte zijn leven zo indrukwekkend? Was hij een Amerikaanse held?
 • Het Mongoolse rijk: Welke invloed had Dzjengis Khan op het Mongoolse Rijk? Waar past Marco Polo in dit plaatje?
 • Het oude Babylon: Alle valse godsdiensten vonden hun oorsprong in Babylonië. Leer hoe deze ideeën mogelijk zelfs hebben beïnvloed wat jij tegenwoordig gelooft.
 • Het oude Egypte: Hoe werd de geneeskunde in het oude Egypte beïnvloed door de goden van die tijd? Ontdek hier welke rol godsdienst speelde in het alledaagse leven.
 • Het oude Mesopotamië: Het hedendaagse Irak heeft een lange, rijke geschiedenis. Ontdek hoe het oude Mesopotamië jouw tegenwoordige leven beïnvloedt.
 • Het oude Pompeii: Ontdek door welke gebeurtenis deze stad op 24 augustus in het jaar 79 na Christus begraven werd. Wat kunnen we uit de resten over deze stad leren?
 • Het oude Rome: Voordat Rome het centrum van de Christelijke Kerk werd, konden er vele goden worden gevonden. Leer hier wat dit met jouw geloof van vandaag te maken heeft.
 • Het paranormale video: Waarom lopen atheïsten en naturalisten de rillingen over de rug als er helemaal geen bovennatuurlijk of metafysisch domein bestaat? Je mag deze video niet missen!
 • Het wonder van het leven video: Dr. Seuss zei: 'Een persoon is een persoon, ongeacht hoe klein.' Wat zegt dit over de onschendbaarheid van het leven? Je moet deze videoclip eens bekijken!
 • Isaac Newton en profetie: Wist jij dat Isaac Newton een Schriftgeleerde was? Bestudeer zijn inzichten in de Bijbelse profetie en andere geestelijke onderwerpen.
 • Jaar van de Bijbel: Wat is het Jaar van de Bijbel en wanneer werd dit in diverse landen gehouden? Lees hier meer.
 • Jeremy Lusk: Brian Deegan en Ronnie Faisst praten in deze video over de dood van hun goede vriend. Wat is de boodschap die zij graag willen overbrengen?
 • Jongerencultuur: Hoe ziet de geschiedenis van deze leeftijdsgroep er uit? Waar draait het voor hen om? Wat zijn de kenmerken van een cultuur waarin jongeren de drijfveer zijn?
 • Kernenergie: Wat zijn de voors en tegens van kernenergie? Wat is dit eigenlijk precies? Leer hier de basisprincipes van deze energiebron.
 • Koningin Cleopatra van Egypte: Hoe sterk verschilt de populaire afschildering van deze koningin van de historische feiten?
 • Marilyn Manson: Ontdek de achtergrond, het geloof en de filosofie van de Shock Rocker. Leer over zijn geschiedenis en waarom hij doet wat hij doet.
 • Mayflower Compact: Wat was dat? Wat stond erin? Wie ondertekende het en waarom? Ontdek hier de feiten over dit belangrijke document.
 • Menselijk lijden video: Randall Niles vertelt het verhaal over de sceptische kapper ter verduidelijking van de kracht van God te midden van al het leed in de wereld.
 • Menselijke genetische manipulatie: Een heet hangijzer. De tijd zal leren hoe trouw landen als Nederland in de toekomst zullen zijn aan hun absolute verbod op het klonen van mensen.
 • Menselijkgenoomproject: Beknopt overzicht van de geschiedenis, het uiteindelijke doel en de implicaties die aangeven dat we op een wijze en voorzichtige manier met deze kennis moeten omgaan.
 • Mensenhandel: Wat is de definitie van mensenhandel? Waarom is het zo'n veelbesproken onderwerp? Wat wordt er gedaan om deze vorm van slavernij te bestrijden?
 • Mijn land, ‘t is van u: Wat was de inspiratiebron van deze beroemde Amerikaanse hymne? Wie schreef het lied? Ontdek hier de achtergrond van het lied.
 • Nationale dodenherdenking: Lees de krachtige rede van de Israëlische minister-president Netanyahu ter herdenking van de holocaust tijdens de Israëlische nationale dodenherdenking in 2010.
 • Nationale dodenherdenking video: Luister hoe Ray Comfort mensen interviewt over de holocaust. Hoe reageren mensen op zijn moeilijke vragen?
 • Nationale Veteranendag: Wat is het doel van deze feestdag? Waarom wordt deze dag gevierd?
 • Nieuwe atheïsten: Wat maakt deze nieuwe atheïsten anders dan de traditionele atheïsten? Welke rol spelen emotionalisme en alarmisme?
 • Nieuwe wereldorde: Hoe zullen organisaties als de Europese Unie en de Verenigde Naties onze cultuur beïnvloeden? Heb jij ooit nagedacht over de invloed van beslissingen die elders in de wereld worden genomen? Ontdek het nu!
 • Occupy Wall Street: Wat is de Occupy Wall Street beweging? Welke eisen stellen de demonstranten? Wat is hun doel? Wat zijn hun normen en waarden?
 • Oorlogen en geruchten van oorlogen: Wat betekent deze uitspraak? Wat heeft de Bijbel te zeggen over de eindtijd en het aandeel dat oorlogen hierin zullen hebben?
 • Opvoedstijlen: Welke invloeden bepalen de opvoedstijl die door een ouder wordt toegepast? Wat is de invloed van de eigen kindertijd op de invulling van het ouderschap?
 • Ouderlijke vaardigheden: Leer hoe je wijsheid kunt overdragen op het gebied van tuchtiging, onderwijs en financiën. Help je kind om een verantwoordelijke volwassene te worden.
 • Paaseiland: Er zit meer achter de geschiedenis van Paaseiland dan de algemeen bekende mythen die we allemaal over dit eiland gehoord hebben. Ontdek de waarheid hier.
 • Pelgrims: Ontdek waarom deze dappere mensen naar Amerika gingen en hoe zij hun avontuur overleefden om dank te kunnen zeggen. Waar deden zij dit?
 • Post-Christelijk: Wat betekent het als iemand onze cultuur “post-Christelijk” noemt? Lees hier een samenvatting van deze term.
 • Primaire historische bronnen video: Bekijk deze video eens. Waarom is de bestudering van primaire brondocumenten, zoals de Gettysburg Address, zo belangrijk wanneer wij de geschiedenis bestuderen?
 • Pro-choice abortus: De geschiedenis van de beweging. De uitspraak van het Hof. De procedurele keuzes. De gezondheidsrisico's. De definitie van leven.
 • Pro-choice abortus video: Hoe zit het met het ongeboren kind? Randall Niles vergelijkt de situatie met een terroristische aanval in het licht van de wettelijke en logische verschillen tussen strafrecht en staatsrecht.
 • Profetieën van Nostradamus: De achtergrond van deze volkslegende. Enkele voorbeelden van zijn zogenaamde profetieën. Waarom geven we er zo veel om?
 • Raciale vooroordelen: De huidskleur van de mens is al heel lang de aanleiding van enorme discussies onder mensen van alle afkomsten. Waarom?
 • Reactie op 'Brief aan een Christelijke natie': Als we allemaal slechts het product zouden zijn van een Godloze vorm van natuurlijke selectie, waar kunnen we dan nog naar uitkijken? Onverklaarbaar lijden dat leidt tot de persoonlijk ondergang?
 • Religieuze tolerantie: Hoe is ons begrip van 'tolerantie' in onze moderne tijd veranderd? Wat is tolerantie en wat is het verband met cultureel relativisme?
 • Sam Harris: Heeft het Christendom werkelijk geen ondersteunend bewijs? Of bestaat er degelijk, krachtig, intellectueel, historisch, filosofisch en zelfs wetenschappelijk bewijs dat het Christendom bekrachtigt? Lees een reactie op Harris.
 • Samenzweringstheorieën: Wat maakt van een theorie een samenzweringstheorie? Wat zijn enkele populaire theorieën in onze tijd? Onderzoek het hier.
 • Scheiding van kerk en staat: Begrijp het concept van de Establishment Clausule in de context van zijn tijd en van de schrijvers van de Amerikaanse grondwet.
 • Schoolgebeden: Schoolgebeden werden langzaam maar zeker uit het Amerikaanse schoolsysteem verwijderd. Lees hoe en waarom dit gebeurde en denk eens na hoe dit samenhangt met de situatie in eigen land.
 • Schoolgebeden: De geschiedenis van de jurisprudentie in de Verenigde Staten. Het erfgoed van het gereviseerde eerste amendement van de Amerikaanse grondwet met betrekking tot schoolgebeden en Bijbellezing.
 • Stamcelonderzoek: Begrijp de positieve en negatieve effecten van stamcelonderzoek. Leer meer over volwassen cellen, cellen uit de navelstreng en embryonale cellen.
 • Stem van de martelaren: Ontdek hoe het martelaarschap van de eerste eeuw tot het heden overtuigend en treffend bewijs vormt voor het geloof in Jezus Christus.
 • Stem van de martelaren video: Randall Niles beschouwt dit opmerkelijke bewijs voor de waarheid van de opstanding van Jezus Christus.
 • Tarotkaarten: Wat zeggen de kaarten? Van zigeuners tot New Age aanhangers, hier vind je de geschiedenis, het geloof en de methodologie. Schadeloos tijdverdrijf of occulte praktijk?
 • Tieners en abortus: Moeten ouders ingelicht worden? Vereisen bepaalde wetten toestemming van de ouders? De posities. De risico's. De blijvende gevolgen. Het wonder van het leven binnen in jouw lichaam.
 • Tips voor het ouderschap: Ben jij mentaal voorbereid op wat het ouderschap van je zal vergen? Wil jij een betere vader of moeder zijn? Zoja, begin hier!
 • Wereldbeeld: Wat is een wereldbeeld, ook wel levensbeschouwing of maatschappijbeeld genoemd? Waar komt dit woord en dit idee vandaan? Ontdek het hier.
 • Wetenswaardigheden over de Dode Zee-rollen: Waarom worden de Dode Zee-rollen de belangrijkste tekstuele ontdekking uit de moderne geschiedenis genoemd? Ontdek het hier.
 • Wetenswaardigheden over Kerstmis: Wie krijgt volgens de tradities de eer voor de lichtjes in de kerstboom? Waarom hangt men in sommige landen een kous aan de open haard?
 • Alles over populaire onderwerpen: Welke gebeurtenissen en mensen vinden mensen tegenwoordig belangrijker dan andere? Waarom zijn ze zo populair?

Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden