Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Gebruiksvoorwaarden

Het volgende is een geautomatiseerde gratis vertaling. De officiële Engelse overeenkomst is hier: Gebruiksvoorwaarden

Deze website en het All About GOD Ministries, Inc netwerk van websites worden hierna respectievelijk 'Site' en 'Sites' genoemd. Wanneer we de termen 'wij', 'ons' of 'onze' gebruiken, verwijzen we naar All About GOD Ministries, Inc en gelieerde ministeries van onze organisatie (gezamenlijk 'Onze organisatie').

1. GEBRUIK VAN ONZE SITES.

AUB zorgvuldig DE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE VOORWAARDEN VAN ONZE PRIVACY VOORDAT U DEZE SITE of een van onze sites, of goederen of diensten van onze site.

Door gebruik te maken van deze site, met inbegrip van het downloaden of de toegang tot materialen, het bestellen van producten of op andere wijze het gebruik van de Services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn, en erken uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Van tijd tot tijd kunnen wij deze Gebruiksvoorwaarden te werken. Wij raden u aan om periodiek deze voorwaarden voor eventuele materiële wijzigingen. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die op onze sites op de datum waarop u onze sites en / of een deel van de Dienst te gebruiken worden weergegeven. Uw gebruik van onze sites, en / of een deel van de dienst, geeft u akkoord gaat met alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die op onze sites op de datum van een dergelijk gebruik worden weergegeven.

2. BESCHRIJVING VAN ONZE SITES EN DE DIENST.

We kunnen voorzien, via onze sites, diensten (hier gedefinieerd als “Services”), die niet beperkt tot het onder andere:

(a) het verschaffen van onze sites en andere online diensten en internetsites;

(b) weer te geven, de prestaties, de levering en het gebruik van: informatie, zoals onderwijs, promotie, product, prijzen en marketing en andere waardevolle informatie ( "Informatie"); auteursrechtelijk beschermde werken, foto's, tekst, muziek, video, geluid, afbeeldingen, berichten en andere materialen, met inbegrip van onze materialen en Materialen van derden ( "Inhoud"); en onze and Trademarks derde partijen;

(c) interactieve communicatie via chat, message boards, VOIP en andere media, en

(d) aanbieden van producten en diensten te koop, licentie, distributie of gebruik.

U kunt contact met ons op over deze site of over het openen en wijzigen van alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze sites door contact informatie op onze sites.

3. EIGENDOM VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ONZE SITES EN MATERIALEN.

3.1 Handelsmerken, auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht.

We maken gebruik van namen, merken, merken, beeldmerken, slogans, logo's, ontwerpen, trade dress en handelsnamen op onze sites of met de Dienst ( "Onze merken”). Wij bezitten alle handelsmerken, de inhoud (onder voorbehoud van een derde partij die eigenaar haar intellectuele eigendom), en andere informatie weergegeven en wordt geplaatst op, in en / of verstrekt in verband met onze sites en / of de Dienst (gezamenlijk "onze Materials”). Ook hebben derden liet ons toe om aan te geven of hun materiaal en handelsmerken op onze sites ( "Materiaal van Derden"). Wij verwijzen naar onze materialen en materialen van derden gezamenlijk de "Materialen."

3.2 Copyright Notice.

Onze materialen op onze Sites worden auteursrechtelijk beschermd materiaal van All About GOD Ministries, Inc.

Auteursrechten © 2002-2021 All About GOD Ministries, Inc. Alle rechten voorbehouden. International copyright beveiligd.

We uitsluitend bezitten, of het recht van gebruik of licentie, alle intellectuele eigendomsrechten in de materialen, bedrijfseigen informatie en know-how in combinatie met onze sites en services. Wij onderhouden alle van de webpagina's van onze sites als collectief werk onder de Amerikaanse wetten op het auteursrecht en onze sites en Materials beschermen gebracht onder de merknaam van anderen en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.3 Rechten in Materials.

Door het gebruik van of de toegang tot tour sites of diensten, hoeft u geen rechten of interesse in een Materials verwerven. De enige rechten die u kunt krijgen zijn die we expliciet toe te kennen aan u door deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons alle rechten voor dat we niet expliciet te verlenen aan jou.

U stemt ermee in om te laten zien, het gebruik (met inbegrip van co-branding uw eigen goederen of diensten, met onze handelsmerk), te verwijderen of te wijzigen Onze organisatie's of handelsmerken van derden, inhoud of andere informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

U aanvaardt tevens dat elk gebruik door u of namens u, van onze handelsmerken, en de daarmee verbonden goodwill, zullen verzekeren in ons voordeel.

4. ALGEMEEN GEBRUIK REGELS.

Door het gebruik van of de toegang tot onze sites of diensten, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de volgende algemene regels gebruiken. Wij behouden ons het recht voor op te schorten of uw toegang tot onze sites, en om alle huidige of toekomstige toegang tot, of het gebruik van onze sites en de Dienst voor de schending van een van de volgende algemene regels gebruiken weigeren:

(a) U gaat ermee akkoord geen obscene, racistische, vulgaire, onhoffelijke, onfatsoenlijke of seksueel expliciete taal of afbeeldingen te gebruiken. U gaat ermee akkoord om dergelijke inhoud of materialen niet te plaatsen, uploaden, e-mailen, verzenden, distribueren of anderszins beschikbaar te maken op een van onze Sites, inclusief een Forum (hieronder gedefinieerd);

(b) U stemt ermee in geen inbreukmakend materiaal te plaatsen of te communiceren of intimidatie van berichten of advertenties. U stemt er ook mee in geen berichten te plaatsen, te communiceren, te uploaden, te e-mailen, te verzenden, te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen:

  • materiaal of inhoud die inbreuk maakt en / of in strijd is met enig recht van een derde partij (inclusief zijn intellectuele eigendom en eigendomsrechten), of enige wet;
  • elke intimiderende, lasterlijke, smadelijke of geringschattende informatie of inhoud; of,
  • elke reclame voor producten of diensten, "junk mail", spam, maliënkolder, piramidespelen, of een andere vorm van commerciële of illegale verzoek.

(c) Je gaat ermee akkoord niet naar het Forum of onze sites voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook;

(d) gaat u ermee akkoord niet te schaden, of proberen te schaden, lokken of bedriegen minderjarigen op enigerlei wijze door het gebruik van of toegang tot onze sites of diensten;

(e) U stemt ermee in niet te maken of gebruik maken van een valse identiteit met als doel anderen te misleiden;

(f) U stemt ermee in niet te innen of persoonlijke gegevens over andere gebruikers op te slaan;

(g) U gaat ermee akkoord niet te plaatsen of uw software of andere materialen die een virus, worm, Trojaans paard bevatten of verspreiden andere schadelijke of uitschakelen code of het onderdeel;

(h) U stemt ermee in niet te bemoeien met of verstoren de werking van onze sites en / of de Dienst of met servers of netwerken verbonden met of gebruikt in verband met de werking van onze locaties;

(i) U verklaart geen vereisten, procedures, beleid of regelgeving vastgesteld door de eigenaren of exploitanten van niet te negeren van het netwerk, hardware of software is aangesloten op of gebruikt in verband met de werking van onze sites, of een verplichting die we kunnen plaatsen op onze locaties; en

(J) U gaat akkoord met de privacy van anderen te respecteren. U gaat ermee akkoord niet te plaatsen of bekendmaken telefoonnummers, adressen, sofinummers, of enige andere persoonlijke informatie, die betrekking hebben op een andere persoon.

5. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN DE INHOUD, MATERIAAL en Marks.

Uw gebruik van onze sites is strikt en uitsluitend beperkt tot persoonlijke, niet-commercieel gebruik. Uw gebruik is ook onderworpen aan de Our aan derden intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden geautoriseerd, gaat u ermee akkoord dat:

(a) Je zal niet reproduceren, bewerken, wijzigen, verhuren, in licentie, verkopen, distribueren, spiegel, opnieuw te publiceren, downloaden, verzenden, of afgeleide werken van alle materialen getoond op, of beschikbaar via onze sites gemaakt, of in verband met de dienst, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze nu bekend is of later ontwikkeld;

(b) Je zal niet wijzigen, decompileren of reverse engineering deel van de Software;

(c) Je zal niet kopiëren, post of enige Materialen die u ontvangt van, toegang te verzenden, of op te halen uit onze Sites of via de Service, om het even welke server, of een netwerk van computers;

(d) Je zal niet verwijderen of wijzigen van een auteursrecht of een handelsmerk aankondiging, of andere kennisgeving van eigendom, weergegeven op of aangebracht op, elk materiaal, met inbegrip van alle kopieën van de gelicentieerde Materialen die u downloadt en / of te distribueren; en

(e) U zult niet onze sites onder een andere dan die van onze bediening merk omlijsten.

5.1 Proper kennisgeving vereist.

Elke toegelaten toepassingen van onze materialen, met inbegrip van alle geautoriseerde reproductie, transmissie, uitzending of aanpassingen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, moet de volgende Copyright mededeling bevatten:

" Auteursrechten © 2002-2021All About GOD Ministries, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming."

Alle andere copyrightkennisgevingen and Trademark mededelingen moeten worden gehandhaafd en weergegeven, zoals weergegeven op onze sites of op de relevante werk, of zoals anders geïnstrueerd door ons.

6. BEPERKTE LICENTIE VOOR DOWNLOADBAAR MATERIAAL.

6.1 Downloadbare materialen.

We kunnen bepaalde materialen te identificeren op onze sites als downloadable ( "Gelicentieerde Materiaal"). U mag één exemplaar van deze geïdentificeerde downloadbare materialen onderworpen aan de beperkingen van de Voorwaarden te downloaden. We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, licentie voor het bekijken, printen, en maak een kopie van de geleverde materialen uitsluitend voor informatieve, educatieve, niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en zonder wijziging van de materialen (de "Licentie"). U kunt de geleverde materialen alleen in de vorm waarin we ze beschikbaar op onze sites te downloaden, en alleen in erkende distributies.

De licentie is onderhevig aan de volgende aanvullende beperkingen:

(a) Je kunt niet betalen of geen distributievergoeding voor de distributie van een van de geleverde materialen. De term "Distribution Fee" betekent alle betalingen van gelden, vergoedingen, royalty's, beloningen, giften, geschenken of andere overwegingen, in geld of als-kind, ontvangen door, betaald aan, verschuldigd aan, op of namens een gebruiker of een distributeur die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband met de levering, transmissie, distributie, verkoop, licentie, leasing, huur of ander gebruik van de geleverde materialen, met inbegrip van in het bijzonder, zonder beperking, alle fondsenwervende activiteiten;

(b) Alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die op de geleverde materialen verschijnen, samen met het bericht toestemming moet op alle kopieën van de gelicentieerde Materialen die u maakt of verspreidt verschijnen;

(c) U mag niet gebruiken, kopiëren of verspreiden graphics die een deel van de geleverde materialen te scheiden van de bijbehorende tekst;

(d) U mag de gelicentieerde materialen te gebruiken in verband met of met betrekking tot enige fondsenwervende activiteiten;

(e) U mag de gelicentieerde materialen te gebruiken op een manier die een vereniging met of aanbeveling suggereert door ons, of een van onze producten, diensten of merken; en,

(f) Gij zult geen hoeveelheden Licensed Materialen download naar een database die kan worden gebruikt om toekomstige downloads van elk van de geleverde materialen van een van onze sites te voorkomen.

6.2 Downloaden van General Content.

Voor de materialen niet duidelijk geïdentificeerd en bedoeld als downloadbare materialen ( "General Content") verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve licentie om één kopie van de algemene inhoud, zonder wijziging af te drukken voor uw gebruik voor informatieve, niet-commerciële, private of alleen persoonlijke doeleinden. Geen enkel ander gebruik van gedownloade algemene inhoud is toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​op onze sites. Gij zult geen van de algemene inhoud of materialen of inhoud van onze sites te kopiëren naar een andere website. U kunt echter, toegang tot de materialen of de inhoud van onze websites door middel van een hyperlink.

6.3 Voorbehoud van rechten.

Wij behouden geen rechten niet uitdrukkelijk toegekend.

6.4 Beëindiging van de licentie.

We kunnen de licentie en een van de rechten te allen tijde beëindigen door middel van opzegging op onze sites of rechtstreeks aan u als gebruiker. Verder wordt de vergunning automatisch beëindigd zonder kennisgeving als u inbreuk maakt op een van de voorwaarden of voorwaarden van de vergunning of deze gebruiksvoorwaarden. Bij beëindiging van de licentie, gaat u ermee akkoord om onmiddellijk te vernietigen en alle gebruik of distributie van enige gedownload, geprint of elektronisch opgeslagen kopieën van de geleverde materialen of General Content.

7. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY VAN INFORMATIE.

7.1 Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens.

Als gebruiker van onze sites kunt u bepaalde delen van onze sites bezoeken zonder enige informatie over uzelf. In andere delen van onze sites, kan u gevraagd worden om informatie te verstrekken voor bepaalde doeleinden, met inbegrip van de registratie voor een dienst, het voltooien van een transactie, het maken van een donatie, het verzenden van correspondentie, het kopen of het bestellen van een product of het verkrijgen van toegang tot een deel van onze Sites of een dienst. Alle informatie die u aan onze sites wordt geregeld door ons privacybeleid.

7.2 Nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens.

Bij het gebruik van onze Sites proberen we waardevolle informatie te bieden en waarderen we accurate en eerlijke communicatie. Bij het gebruik van onze Sites gaat u ermee akkoord om juiste, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf of andere gegevens en materialen die u verstrekt te verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid te handhaven van alle wachtwoorden, gebruikersidentificatiegegevens en andere unieke identificatiegegevens die zijn vastgesteld in verband met uw gebruik van een deel van onze sites en / of de service, inclusief elk forum. Als onderdeel van uw gebruik, gaat u ermee akkoord om de Registratiegegevens en alle andere informatie die u verstrekt te onderhouden en onmiddellijk bij te werken en te houden, accuraat, actueel en volledig.

Als u alle informatie die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of we goede redenen hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht op te schorten of uw toegang tot onze Sites, en om alle huidige of toekomstige toegang tot, of het gebruik van onze sites en de Dienst te weigeren.

7.3 Het gebruik door minderjarigen.

Wij hebben geen persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar verzamelen Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonlijke gegevens van een kind onder de leeftijd van 16 jaar hebben verzameld, zullen we uit onze bestanden te verwijderen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

Als een kind jonger dan 16 jaar in de EER probeert zich te registreren bij een van onze online hulpmiddelen, producten of materialen koopt, of deelneemt aan een activiteit waarvoor de indiening van persoonlijk identificeerbare informatie vereist is, moet een ouder of voogd toestemming geven en toestemming geven voor dat kind om informatie te verstrekken en te registreren. De enige persoonlijke informatie die we van een kind verzamelen, is informatie die nodig is voor het kind om deel te nemen aan activiteiten, zoals een adres voor het doen van een aankoop. Ouders hebben het recht om te allen tijde te verzoeken dat de informatie die over hun kind wordt verzameld, uit onze database wordt verwijderd.

Een ouder van een minderjarige die informatie verstrekt aan onze Sites kan:

(a) vragen om alle persoonlijke informatie over zijn / haar kind die we mogelijk hebben verzameld op onze Sites te herzien; en / of,

(B) een verzoek dat wij deze informatie verwijderen (als we nog steeds de informatie in onze databases).

Als u een ouder en wilt u dit recht uit te oefenen, gewoon contact met ons op via de contactgegevens vermeld op onze sites informatie en verstrekken van uw kind loginnaam en een bewijs van uw identiteit in relatie met het kind. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacy Statement.

Bij het ontbreken van toestemming van de ouders, bevestigt u met behulp van onze sites of een deel van de dienst, dat u ten minste 16 jaar oud zijn. Als u de bestelling of de aankoop van een product, gaat u ermee akkoord dat u 18 jaar oud zijn, of ten minste de leeftijd van de meerderheid ten behoeve van het aangaan van een afdwingbaar contract in het rechtsgebied waarin u woont.

8. FORUM, CHAT EN INTERACTIEVE DEELNEMING EN GEBRUIKER GEGEVEN INFORMATIE EN INHOUD.

8.1 Truthful Participatie en Hemelvaart van Risk in Interactive Communications.

Door onze Sites, kunt u deelnemen aan een aantal interactieve communicatie activiteiten zoals chatten, forums, message boards, e-mail, VOIP en andere vormen van interactieve communicatie met de andere deelnemers ( "Interactive Communication"). We kunnen niet, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of juistheid van de verstrekte informatie of gepost in een interactieve communicatie. Je neemt deel op eigen risico wanneer zij een activiteit met betrekking tot onze sites en / of de Dienst (inclusief eventuele Interactive Communication). U aanvaardt uitdrukkelijk alle risico's en geniet en als enige verantwoordelijk voor:

(a) alle postings met behulp van, of in het kader van uw wachtwoorden of uw accounts;

(b) en het gebruik van welke informatie, inhoud of materialen of weergegeven op of in onze sites (waaronder in ieder Forum); en,

(c) alle communicatie of interactie met andere gebruikers via onze sites.

Bij deelname aan een forum of interactieve communicatie, bent u het verstandig om er nooit van uitgaan dat mensen zijn wie ze zeggen te zijn, weten wat ze zeggen dat ze weten, of zijn aangesloten bij wie ze zeggen te zijn. Delen van onze Sites kunnen gebruikers in staat stellen om hun eigen materiaal te plaatsen. De materialen geplaatst door gebruikers niet noodzakelijk overeen met onze visie en we zijn niet aansprakelijk voor elke gebruiker informatie gepost of weergegeven op of geüpload naar een van onze sites, met inbegrip van Forum zijn.

De term "Forum" een chatruimte, message board, e-mail of een andere functie die u toelaat om informatie te verstrekken of te communiceren met anderen aangeboden als onderdeel van onze sites.

8.2 Materiaal plaatsen op onze sites.

Door het plaatsen van materialen of communiceren met andere deelnemers op onze sites of in een interactieve communicatie, verklaart en garandeert ons dat:

(A) u over alle benodigde rechten om deze materialen, en dat de terbeschikkingstelling van dergelijke materialen geen inbreuk op de persoonlijke of eigendomsrechten van een derde, met inbegrip van de intellectuele-eigendomsrechten; en,

(B) dergelijke materialen zijn niet schadelijk, lasterlijk, onwettig, bedreigend, obsceen, onzedelijk, wellustig, kwetsend, en / of in strijd met de principes, principes en Mission Statement van onze organisatie.

8.3 Wij hebben het recht te verwijderen of blokkeren Postings of Interactive Communications.

Wij behouden ons het recht te verwijderen of te blokkeren en alle postings en interactieve communicatie, inclusief diegene die wij beschouwen als:

(a) lasterlijk lasterlijk of kleinerend van of beledigend, personen, groepen of entiteiten; beledigend of kwaadaardig is; obsceen, onzedelijk, of vulgair; of in strijd met, of in strijd met de beginselen, leerstellingen, en Mission Statement van onze organisatie; en,

(b) Elke intimiderend notities, postings of Interactive Communications, dat zou kunnen worden opgevat als stalking, of berichten die anders onwettig zou zijn of verband houden met illegale activiteiten, een dergelijke intimiderende inhoud of mededelingen zullen worden verwijderd en kunnen de juiste wet ter beschikking worden gesteld -enforcement ambtenaren.

Terwijl we behouden ons het recht voor om een ​​posting te verwijderen, zullen wij niet verplicht om dit te doen.

8.4 Ownership in Geplaatst Material.

Door het uploaden of communiceren materialen, ideeën of opmerkingen naar een van onze sites, met inbegrip van Forum of het indienen van materialen om ons op een andere manier, u verleent automatisch (of garandeert u dat de eigenaar van dergelijk materiaal uitdrukkelijk worden toegekend) om ons een eeuwigdurende , royalty-vrije, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en licentie te gebruiken, te reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, openbaar uit te voeren en weer te geven, er afgeleide werken van en dergelijke materialen te verspreiden, of op deze materialen op te nemen in welke vorm dan ook, medium of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld. Daarnaast doet u afstand en garandeert dat alle zogenaamde "morele rechten" in deze materialen zijn afgezien. U stemt ermee in dat we zelf geen afgeleide werken, verbeteringen of andere materialen, werken, ideeën, intellectueel eigendom en / of producten gemaakt op basis van, op basis van, of in verband met, onze toegang tot, of het gebruik van materialen die u verstrekt. Als op een bepaalde site hebben we een upload licentie hebben opgenomen, moeten deze termen worden genoteerd als ook van toepassing is, met eventuele conflicten beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden.

8.5 Disclaimer op informatie ontvangen van vrijwilligers.

Onze organisatie biedt algemene informatie over spirituele zaken en religieuze vragen via het internet en het ministerie Response Center Volunteers. We maken deze informatie uitsluitend beschikbaar voor informatieve en educatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat de informatie niet is opgesteld door erkende adviseurs, medische of geestelijke gezondheidszorg en het is niet geleverd als medische, mentale of ander professioneel advies. Je moet geen gebruik maken van of vertrouwen op enige informatie of advies verstrekt door Onze Ministerie of vrijwilliger in plaats van medische, psychische, fysieke of andere professionele hulp of begeleiding. In plaats daarvan, moet u altijd overleggen met uw arts, psycholoog, psychiater, pastor, rabbijn, priester, geestelijke of andere spirituele adviseur.

9. ACTIVITEITEN MET DERDEN OP OF VAN ONZE SITES.

9.1 Linken naar sites van derden vanaf onze sites.

Van tijd tot tijd kunnen we links op onze sites die u zal toestaan ​​om verbinding te maken met websites van derden die niet onder onze controle te bieden. Wij bieden deze links uitsluitend voor uw gemak aan u. Verder kunnen er momenten zijn, terwijl in onze sites die je zou kunnen worden omgeleid naar sites die buiten onze controle. Dit geldt ook voor links van andere organisaties, sponsoren en vrijwilligers die ons logo (s) kunnen gebruiken als onderdeel van een overeenkomst met ons. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen, om persoonlijke informatie of gegevens bevatten die u ongepast of beledigend vinden.

9.2 Geen garanties.

WIJ DOEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES BETREFFENDE DE INHOUD VAN, OF DE PRIVACYPRAKTIJKEN VAN, OF DE BESCHIKBAARHEID OF KWALITEIT VAN PRODUCTEN, MATERIALEN OF DIENSTEN DIE U AANKOOP VAN EEN WEBSITE VAN DERDEN DIE LINKS NAAR OF VAN EEN VAN ONZE SITES ZELFS INDIEN WE BIEDEN LINKS NAAR DERGELIJKE SITES OP ONZE SITES. WIJ ACCEPTEREN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR, EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NAUWKEURIGHEID, RELEVANTIE, COPYRIGHT NALEVING, WETTIGHEID OF DECENCIE VAN MATERIALEN WEERGEGEVEN OP OF VERBONDEN AAN, WEBSITES GEKOPPELD AAN OF WAARUIT U GERICHT WORDT , ELK VAN ONZE SITES. U KRIJGT EN GEBRUIK DERGELIJKE WEBSITES EN DE DIENSTEN DIE IN VERBAND ZIJN AANGEBODEN, OP EIGEN RISICO. WIJ DRINGEN U AAN OM DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARINGEN DIE OP EEN WEBSITE VAN DERDEN WORDEN GEPLAATST, TE BEKIJKEN OF CONTACT OPNEMEN MET DE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK OF HET GEVEN VAN INFORMATIE OVER DERGELIJKE WEBSITES VAN DERDEN.

9.3 Geen goedkeuring.

Links naar andere websites geen goedkeuring van de materialen, producten, inhoud, ideeën of Interactive Communications impliceert niet getoond op, of verspreid op of via deze websites, noch het bestaan ​​van een link naar een van onze andere sites impliceren dat de organisatie of persoon publiceren op die site steunt alle van de materialen of ideeën op onze site. Wij behouden ons het recht voor om links van sites van derden aan een van onze locaties op elk gewenst moment uit te schakelen zonder voorafgaande kennisgeving.

9.4 Regels voor het koppelen aan onze sites.

We kunnen de optie voor u om een ​​link naar onze website te plaatsen op uw website of andere sites van derden. Wij behouden ons het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, u vragen om de link te verwijderen moeten we vaststellen dat het een negatief effect hebben op onze website, zoekmachine resultaten of andere negatieve impact op onze bezoekers. U stemt ermee in om de link onmiddellijk te verwijderen op verzoek.

10. PRODUCTVERKOOP, DONATIES, ABONNEMENTEN EN KOSTEN.

10.1 Product Sales en beschikbaarheid.

We kunnen bepaalde producten en materialen te verkopen op onze sites. Alle prijzen voor producten en materialen verkocht via onze sites zijn genoteerd in US Dollars en zijn geldig en werkt alleen in de Verenigde Staten op het moment van de terbeschikkingstelling. Als we leveren producten of materialen voor levering aan bepaalde locaties buiten de Verenigde Staten, behouden wij ons het recht voor om een ​​hogere prijs, of extra kosten, in rekening brengen voor dergelijke producten. Wij behouden ons het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, stop te zetten of te wijzigen informatie, beschikbaarheid en prijzen op elk product of materiaal op onze Sites, zonder enige verplichtingen aan u of een andere partij. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik belastingen van uw jurisdictie opgelegd als gebruiker of koper van producten of diensten.

10.2 Third Party Sales.

WIJ DOEN GEEN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID OF KWALITEIT VAN PRODUCTEN, MATERIALEN OF DIENSTEN DIE U AANKOOP VAN EEN WEBSITE VAN DERDEN DIE LINKS NAAR OF VAN EEN VAN ONZE WEBSITES, OF ALS GEVOLG VAN DE INHOUD VAN DERDEN (MET INBEGRIP VAN ADVERTENTIES OF SPONSORSHIPS) GEPLAATST OP, WEERGEGEVEN OF INBEGREPEN OP ENIGE VAN ONZE SITES. WIJ BEANTWOORDEN GEEN VAN DE PRODUCTEN, NOCH HEBBEN WE NOG STEEDS STAPPEN GENOMEN OM DE JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE IN DERGELIJKE WEBSITES OF INHOUD VAN DERDEN (INCLUSIEF ADVERTENTIES) TE BEVESTIGEN.

U HIERBIJ HIERBIJ ONHERROEPELIJK EN VOOR ALTIJD VRIJGEGEVEN EN AFWEZIGT (NAMENS UZELF EN UW ERFENINGEN, PERSOONLIJKE VERTEGENWOORDIGER EN TOEGESTANE AANSPRAKELIJKHEDEN) ELKE CLAIM TEGEN ONS MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT:

(A) DE WERKING OF WEERGAVE VAN DERDE WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN, OF NIET DEZE WEBSITES EN INHOUD ZIJN TOEGANKELIJK VIA, OF WEERGEGEVEN OP, ONZE WEBSITES;

(B) UW TOEGANG OF GEBRUIK VAN ENIGE WEBSITE VAN DERDEN OF DE INHOUD VAN DERDEN; EN,

(C) ALLE PRODUCTEN OF MATERIALEN DIE U KOPEN VAN ENIGE WEBSITE VAN DERDEN, ZELFS ALS DERGELIJK PRODUCT OP ONZE WEBSITES WORDT GEADVISEERD.

WIJ DRINGEN U BIJZICHTIG AAN OM HET ONDERZOEK NODIG TE MAKEN DAT U NODIG OF PASSEND NODIG HEBT VOORDAT U VERDER GAAT MET ELKE ON-LINE OF OFF-LINE TRANSACTIE MET DE GEBRUIKER OF EIGENAAR VAN EEN WEBSITE VAN DERDEN OF DE PUBLICER OF EIGENAAR VAN WILLEKEURIGE INHOUD VAN DERDEN, WEERGEGEVEN OP ONZE WEBSITES..

10.3 Eigendom van derden Materials.

Materialen van derden zijn eigendom van of in licentie verleend door de eigenaar daarvan, en, waar nodig, die materialen van derden gebruiken we met de toestemming van de eigenaar. Tenzij wij expliciet aan te geven in deze gebruiksvoorwaarden, heb je geen rechten of belangen in materiaal van derden. Alle rechten met betrekking tot deze materialen zijn voorbehouden aan hun eigenaar.

10.4 Donaties.

Donaties via onze sites zijn gecontroleerd, veilig en vertrouwelijk. Zoals elke fiscaal aftrekbaar charitatieve bijdrage, een elektronisch geven via onze sites met een creditcard of elektronische overschrijving wordt beschouwd gemaakt en onherroepelijk op het moment dat de bijdrage wordt op onze sites ingediend. Voor meer informatie of vragen over donaties kunt u contact opnemen met: [email protected] of bezoek onze website op: Donaties (Engels).

10.5 Kredietkaarten.

We nemen de kwestie van uw privacy serieus. Alle ingestuurde credit card informatie wordt beschermd door SSL (Secure Sockets Layer) encryptie of vergelijkbare technologie. Wij bieden uw credit card nummer, facturering en de scheepvaart informatie aan deelnemende handelaars van wie u goederen of diensten te kopen. Alle credit card betalingen worden verwerkt met behulp van PCI-compliant technologie, om ervoor te zorgen dat uw creditcard nummer goed is doorgegeven aan de handelaar. We hebben geen van uw credit card gegevens op te slaan. Deze handelaren zijn zelf verantwoordelijk voor hoe ze die informatie en alle andere informatie die zij onafhankelijk van elkaar over te nemen van u of over u gebruiken.

10,6 abonnementen, tarieven en facturering.

Sommige diensten die worden aangeboden op een aantal van onze sites kan een abonnement of een andere prijs vereisen om diensten te ontvangen ( "Geplaatst Services"). Als u een account voor Subscribed Services te openen op een van onze locaties, gaat u akkoord met alle kosten om een ​​dergelijke rekening, met inbegrip van toepasselijke belastingen te betalen, in overeenstemming met de voorwaarden voor facturering van kracht op het moment dat de vergoeding of heffing verschuldigd is en na alle regels van de de abonnementen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid, of basis voor het vaststellen, van alle kosten voor de diensten die wij leveren te veranderen en nieuwe vergoedingen, kosten of voorwaarden effectief in te stellen na kennisgeving aan u bij de e-mailadres dat u bieden bij het vaststellen van uw account. Wij behouden ons het recht voor om uw account (s) te allen tijde om welke reden dan ook te beëindigen.

10.6.1 Elk van onze sites met Subscribed Services regels voor de betaling, het gebruik en de beëindiging van het geplaatste Services bevatten. U stemt ermee in zich te houden aan al deze regels in het gebruik van abonnementen via Services.

10.6.2 Vernieuwing: Uw abonnement voor elke Subscribed Service wordt automatisch verlengd en uw creditcard-rekening zullen worden gebracht op hetzelfde moment en kostprijs als de inschrijvingsperiode voorafgaand tenzij een site anders aangeeft.

11. DISCLAIMERS.

11.1 MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIES DIE ANDERS ZIJN UITDRUKKELIJK VERKLAARD EN WEERGEGEVEN OP ONZE SITES MET BETREKKING TOT BEPAALDE PRODUCTEN DIE WE VERKOPEN IN DE INTERNET WINKEL, WORDT UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES, DE SERVICE, ALLE INHOUD, ALLE INFORMATIE EN ALLE MATERIALEN AANGEBODEN OP EEN "ZOALS HET IS" "BASIS", MET ALLE FOUTEN "EN" ZOALS BESCHIKBAAR, "ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, VOOR ZOVER DIT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN KAN WORDEN. WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN DE HAND, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ONZE SITES, ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DE SOFTWARE EN DE SERVICE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP DERDE FEESTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN ONZE WEBSITES EN / OF DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; DAT DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN ONJUISTE OF ALLEMAAL WORDEN GECORRIGEERD; EN / OF DAT ALLE VAN ONZE SITES, INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DE SERVICE (EN / OF ENIGE SOFTWARE, SERVER, COMPUTER, HARDWARE OF NETWERK MET BETREKKING TOT DE WERKING OF HOSTING VAN, ELK VAN HET VOORGAANDE) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, FOUTEN OF SCHADELIJKE COMPONENTEN. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN DE UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP U. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE TIJDIGHEID, VERWIJDERING, MISLEVERING OF HET NIET BEWAREN VAN ENIGE COMMUNICATIE OF MATERIAAL DAT IS GEPLAATST OP ONZE WEBSITES OF IN ENIG FORUM..

11.2 WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN OF VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OPGENOMEN, WEERGEGEVEN OF GEPLAATST OP ONZE WEBSITES OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR VIA ONZE SITES OF OP SITES DIE VERBAND HOUDEN MET OF VAN ONZE SITES. AL DERGELIJKE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. WIJ GARANDEREN NIET, OF DOEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN DIE KUNNEN BEREIKT WORDEN VIA EEN DERGELIJK GEBRUIK, VAN ENIGE VAN ONZE SITES, ENIGE ONDERDEEL VAN DE DIENST EN / OF ENIGE INFORMATIE, INHOUD EN / OF MATERIAAL.

11.3 TE ALLEN TIJDE EN ZONDER KENNISGEVING KUNNEN WIJ, OM WELKE REDEN DAN OOK, ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OF VERPLICHTING jegens U OF ENIGE ANDERE PARTIJ, HET DISPLAY, DE WERKING EN / OF BEPALING VAN:

(A) ONZE WEBSITES (OF EEN DEEL DAARVAN, INCLUSIEF INHOUD, INFORMATIE EN / OF MATERIALEN);

(B) ELK DEEL VAN DE DIENST; EN / OF,

(C) UW TOEGANG TOT ONZE SITES OF ENIG DEEL VAN DE DIENST.

11.4. WANNEER WE REDELIJKE INSPANNINGEN DOEN OM NAUWKEURIGE EN TIJDIGE INFORMATIE, RAPPORTEN EN GEBEDVERZOEKEN OP ONZE WEBSITES TE VERSTREKKEN, DIENT U NIET TE ACHTEN DAT DE VERSTREKTE INFORMATIE ALTIJD UP-UP IS, NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF DAT ONZE SITES ALLE RELEVANTE INFORMATIE BESCHIKBAAR BEVATTEN . IN HET BIJZONDER, ALS U EEN BIJDRAGEBESLISSING MET BETREKKING TOT EEN VAN ONZE MINISTERS MAAKT, RAADPLEEG DAN AANTAL VERSCHILLENDE EN ONAFHANKELIJKE BRONNEN.

12. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

IN GEEN GEVAL EN ONDER GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, SCHADE OF MORELE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF HET NIET van gebruik van een van onze websites , ENIGE INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL, EN / OF DE SERVICE, OF EEN DEEL ERVAN, ZELFS ALS WIJ ZIJN UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. De toepasselijke wetgeving staat DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. ZO KAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN VAN DE ACTIE (HETZIJ IN CONTRACT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID OF ANDERS) HOGER DAN HET DOOR U aan ons betaald, eventueel, VOOR toegang tot of gebruik van onze websites en / of gebruik van de dienst OF EEN DEEL ERVAN. Als u ontevreden bent elk aspect van ons sites en / of dienst, ALS JE NIET AKKOORD MET VOORWAARDEN VAN DEZE VOORWAARDEN, OF als u een ander geschil of claim, met of tegen onze organisatie MET BETREKKING TOT DEZE GEBRUIK VAN EEN VAN ONZE SITES OF EEN DEEL VAN DE DIENST, dan ben je ermee akkoord dat UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET TE STAKEN TOEGANG TOT EN / OF gebruik van onze site en / of de Dienst.

13. VRIJWARING.

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle wachtwoorden en alle accounts die u vast te stellen in combinatie met uw gebruik van onze sites of de Dienst ( "Your Accounts"). U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van, of in verband met, uw wachtwoorden en uw accounts, en voor het gebruik van een van onze locaties en een deel van de Dienst.

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en houden ons en onze filialen, onze bestuurders, directeuren, eigenaren, agenten, informatieleveranciers, filialen, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk de "Gevrijwaarde partijen"), te vrijwaren van en tegen alle risico's en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) opgelopen door de Gevrijwaarde partijen in verband met een vordering die voortvloeit uit of verband houden met:

(a) enige schending door u van deze gebruiksvoorwaarden;

(b) enig ongeoorloofd gebruik door u van alle informatie, inhoud, materialen, onze sites, of een deel van de Dienst;

(c) het gebruik van onze sites en / of een deel van de Dienst; en

(d) alle activiteiten met betrekking tot, of uitgevoerd onder, uw wachtwoorden en / of uw accounts.

U zult gebruik maken van uw uiterste best doen om samen te werken met ons in de verdediging van een dergelijke claim. Wij behouden ons het recht, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en de controle van een claim tegen u of het gebruik dat onderworpen is aan schadeloosstelling door u te nemen. U stemt ermee in dat in het geval van onbevoegd gebruik van onze sites, welke informatie, inhoud, materialen, en / of een deel van de dienst, hebben wij het recht om een ​​rechterlijk bevel proscribing dergelijk ongeoorloofd gebruik te verkrijgen, zonder de noodzaak om binding te posten, en in aanvulling op alle andere beschikbare wettelijke of in het eigen vermogen.

14. SPECIALE TOEDIENINGEN VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK.

14.1 Tenzij anders vermeld, onze sites, de informatie, inhoud, materialen en de Dienst zijn uitsluitend gepresenteerd voor het doel van het bevorderen van uw geestelijke en educatieve bewustwording en begrip, en het bevorderen van bepaalde programma's, films en andere producten en diensten die beschikbaar zijn in bepaalde landen. Onze organisatie heeft haar internationale hoofdkantoor in Belen, New Mexico, USA. Als u een van onze locaties buiten de Verenigde Staten toegang, er rekening mee dat onze sites verwijzingen naar informatie, inhoud, materialen, diensten, producten en andere informatie en materialen die niet beschikbaar zijn, of kan bevatten, kunnen worden verboden, in uw land . Wij behouden ons het recht voor om de levering van een van onze sites te beperken, de inhoud, elke informatie, elk materiaal, en een deel van de dienst aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied we dus kies bij de uitoefening van onze eigen goeddunken. De dienst, of een deel daarvan, is vrij van verbood.

14.2 U stemt ermee in om te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot het gebruik van onze sites (inclusief eventuele Forum), welke de informatie, de inhoud, Alle materialen, en een deel van de Dienst, met inbegrip van alle lokale regels met betrekking tot aanvaardbare online gedrag. U ook specifiek ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens of andere informatie die uit de Verenigde Staten of het land waar u woont.

14.3 De Software gebruikt in combinatie met onze sites en de Dienst kan verder onderworpen aan Amerikaanse exportcontroles zijn. Geen software kan worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd:

(A) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) Cuba, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de VS een handelsembargo heeft; of

(B) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals of het Amerikaanse Commerce Department's Table of Deny Orders van de US Treasury Department.

Door de toegang tot, het downloaden of gebruiken van de Software, of enig ander materiaal met betrekking tot onze Sites die onderhevig zijn aan de Verenigde Staten export controles zijn, verklaart en garandeert ons dat u zich niet bevindt in, of een inwoner of onderdaan is van een van de landen geïdentificeerd in paragraaf (a) van deze paragraaf 14.3, en dat u niet handelt namens of onder de controle van een onderdaan of inwoner van een dergelijk land of een persoon als omschreven in subsectie (b) van deze paragraaf 14.3.

15. MEDEDELING EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT.

We zijn toegewijd aan het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van andere partijen, en wij vragen u, en de andere gebruikers van onze sites en de Dienst, om hetzelfde te doen. Krachtens Titel 17, United States Code, sectie 512 (c) (2) en (3), kennisgevingen betreffende een vermeende inbreuk op het auteursrecht van materialen weergegeven of beschikbaar zijn, op een van onze locaties moeten worden om onze organisatie aangewezen vertegenwoordiger gestuurd. Aangewezen Agent van onze organisatie is:

Legal Department
All About GOD Ministries, Inc
PO Box 63 Belen, NM 87002-0063
(719) 884-2246
[email protected]

16. BEËINDIGING.

Deze gebruiksvoorwaarden, zoals kan gewijzigd worden van tijd door ons, zijn van kracht tot wij opzegging daarvan op onze Site. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven op elk van onze sites op het moment dat u een dergelijke sites te gebruiken, en / of een deel van de Dienst aangeboden in verband daarmee. Je mag geen enkele bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te beëindigen. Uw enige en exclusieve remedie is om uw toegang en gebruik van al onze sites en de Dienst te staken, en alle materialen en andere items die bij een en al onze sites te vernietigen, of op grond van de Licentie, of anderszins, samen met alle aanverwante documentatie en alle kopieën en installaties daarvan, met uitzondering van de gekochte producten. Wij kunnen uw toegang tot enig en al onze sites, en / of een deel van de dienst, op elk gewenst moment naar eigen goeddunken, en we behouden ons het recht voor op elk moment om de werking van een van onze sites te staken, en / of de levering van een deel van de Dienst. Wij mogen met onmiddellijke ingang beëindigen uw recht op toegang en / of gebruik maken van een van onze locaties en / of de dienst, zonder voorafgaande kennisgeving, indien, naar eigen goeddunken, u niet voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

17. ALGEMENE BEPALINGEN.

17.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat het ongeoorloofd gebruik van onze sites, informatie, inhoud, materialen, en / of een deel van de service kan onherstelbare schade toebrengen aan ons en / of organisaties of individuen die kan worden geassocieerd met ons over de hele wereld. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat in het geval van ongeautoriseerd gebruik van onze sites, welke informatie, inhoud, materialen, en / of een deel van de dienst, hebben wij het recht om een ​​rechterlijk bevel proscribing dergelijk ongeoorloofd gebruik te verkrijgen, zonder de noodzaak om te posten obligaties, en in aanvulling op alle andere beschikbare wettelijke of in het eigen vermogen.

17.2 We kunnen soms om u informatie per e-mail die naar onze mening voor u van belang zijn. Als u zich inschrijft bij een van onze sites, en u niet wilt e-mails van ons te ontvangen, laat het ons weten door te reageren op de unsubscribe actie in het ontvangen bericht of contact met ons op via de informatie op de website.

17.3 Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de staat New Mexico, zonder enig effect te hebben op de principes van juridische conflicten. U stemt ermee in dat elke actie in rechte of in billijkheid, en / of enige claim voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, onze Sites, de Service en / of uw toegang tot en / of gebruik van onze Sites of de Service, mag alleen worden ingediend en geprocedeerd in de nationale of federale rechtbanken in Valencia Provincie, New Mexico. U stemt hierbij in en onderwerpt zich aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op het aanspannen van een dergelijke actie of vordering.

17.4 Deze Gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd, vormt onze gehele overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van een van onze locaties en de Dienst. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en verklaringen tussen ons met betrekking tot uw gebruik van onze sites en de Dienst. Je kunt niet wijzigen of de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

17.5 Deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de licentie, zijn persoonlijk voor u, en kan niet door u worden toegewezen. U gaat ermee akkoord om enig ander persoon voor toegang tot en / of gebruik maken van een van onze sites of de Dienst, tenzij die andere persoon akkoord gaat om gebonden te zijn aan alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. U gaat er verder akkoord met alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor toegang van derden tot, of het gebruik van, neem aan dat een van onze locaties en / of de Dienst (a) met behulp van, of onder een of meer van uw accounts, of een van uw wachtwoorden; en (b) dat u mogelijk te maken, wetende dat deze derde partij niet in heeft toegestemd te worden gebonden door alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

17.6 Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uiteindelijk wordt gevonden door een bevoegde rechtbank nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of anderszins in strijd met de wet of het eigen vermogen te zijn, de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die zin kan worden gegeven zonder dat deze nietig of onafdwingbare tekst, worden gegeven volle werking en bindend voor de partijen.

17.7 ons onvermogen om strikte uitvoering van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, of om een ​​schending van deze gebruiksvoorwaarden te bestraffen, of om u te bestraffen voor een verdere schendingen van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, geen verklaring van afstand in en niet beperken ons recht om toekomstige handhaving of remedies.

17.8 Alle van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die door hun aard, overleven de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, moeten zodanig overleven, inclusief zonder beperking, de bepalingen van de leden 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11.

Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden