Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Wie is Jezus?


Wie is Jezus? Waarom is dit belangrijk?
Wie is Jezus? En waarom is het belangrijk dat wij dit weten? We leven in een tijdperk van religieus pluralisme en moreel relativisme. De populaire spirituele gedachte stelt - zeker na de gebeurtenissen van 11 September 2001 - dat alle godsdiensten gelijkwaardig zijn, als ze maar uit het hart komen. Kies er maar één en als je deze oprecht volgt, dan kom je vanzelf in de hemel. Dat is wat de wereld gelooft, maar Jezus leert ons wat anders. We moeten daarom onderzoeken wie Jezus is door enkele vragen te bekijken die mensen regelmatig over Hem stellen. De antwoorden kunnen gevonden worden in de Bijbel, het historische bewijs waarop mensen al meer dan 2000 jaar vertrouwen.


Wie is Jezus? Hij was 100% mens.

  Volgens Johannes 1:14 werd Jezus een mens en kwam Hij om met ons te leven. Waarom is Zijn menselijkheid zo belangrijk? Volgens Hebreeën 4:15 werd Jezus net als wijzelf op elke mogelijke manier op de proef gesteld. Jezus kan zich in onze menselijke zwakheden inleven. Wat kunnen we leren van de manier waarop Jezus met deze beproevingen omging? Volgens 1 Johannes 3:5 kwam Jezus in een menselijke gedaante naar de aarde ,zodat Hij een lichamelijke dood kon sterven om onze zonden weg te nemen. Wat zou het voor ons betekenen, als wij geen manier zouden hebben om aan onze zonden te ontsnappen?
Jezus is de sleutel tot het lidmaatschap van Gods gezin. Toen Hij zich tot ons niveau verlaagde door een mens te worden, maakte Hij het voor ons mogelijk om een relatie met Hem aan te gaan en maakte Hij het voor God mogelijk om via Hem een relatie met ons aan te gaan.


Wie is Jezus? Hij was 100% God.
Wie is Jezus? Hoe kon het menselijke lichaam van Jezus de volledige Godheid en heerlijkheid van God bevatten?

  Volgens Johannes 1:1-3 bestond Jezus sinds het begin der tijden. Sinds het begin was Jezus bij God, en was Jezus God. Hier stelt de Bijbel de onafscheidelijke aard vast van Jezus en de God van het Universum. De volgende verzen bieden verder bewijs dat Jezus 100% God is:

Hoogtepunten van het leven van Christus op aarde:
 • Wonderen: Lucas 7:22
 • Ooggetuigen van Zijn perfecte leven: Matteüs 16:13-17
 • Vervulling van profetie: Matteüs 13:14, Lucas 24:44
 • Jezus' eigen beweringen: Johannes 10:30-38, Matteüs 16:13-17, Marcus 14:61-64
 • Beweringen van de volgelingen van Christus: Hebreeën 1:8, Kolossenzen 1:16, Johannes 12:40 (citaat van Jesaja 6:1-10)
 • De opstanding: Lucas 24:39, Marcus 8:31, Handelingen 17:32
Jezus is de sleutel tot het lidmaatschap van Gods gezin. Toen Hij zijn Goddelijkheid aantoonde door uit het graf op te staan, maakte Hij het voor ons mogelijk om vergeving van onze zonden te ontvangen en een hernieuwde relatie met God aan te gaan.


Wie is Jezus? Hij is de Weg naar de hemel
Wie is Jezus en waarom is Hij de enige weg naar verlossing?

  In Johannes 14:6 stelt Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” Waarom is het zo belangrijk te weten dat geen enkele andere geestelijke leider in de geschiedenis dit ooit heeft beweerd? Volgens Efeziërs 2:8-9: “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” Hoe verhoudt zich dit tot de wereldgodsdiensten? Andere godsdiensten zijn gebaseerd op "goede werken", maar de Bijbel staat voor het geloof in Jezus en Zijn opstanding. Als wij geen relatie met God kunnen opbouwen door goede daden te verrichten of door bepaalde rituelen uit te voeren, wat moeten we dan wel doen? Handelingen 4:12 is duidelijk: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.”


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden