Alles Over Jezus Christus Oude spijkerkruis - Alles Over Jezus Christus Banier

Ja tegen Jezus

Wat nu volgt is een voorbeeldgebed. Dit is geen ritueel waar een bepaald woordgebruik voor nodig is, maar een houvast voor je gebed als uitdrukking van jouw oprechte geloof. "Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen."

We zouden graag voor u willen bidden, uw vragen beantwoorden en uw verhaal horen.

Gefeliciteerd!

Copyright © 2002-2021 AllAboutJesusChrist.org, Alle rechten voorbehouden